Ý Nghĩa Các Chỉ Số Chứng Khoán Việt Nam, Ý Nghĩa Các Thông Tin Hiển Thị Trên Bảng Giá

*

1. VnIndex: Là chỉsố chứng khoán trên sàn HOSE, thể hiện sựbiến động tổng hợp của tất cả cácCK được niêm yết trên sàn HOSE. Màu xanh phản ánhtăng điểm – màu đỏ phản ánh giảmđiểm – màu vàng phản ánh không thay đổi sovới ngày hôm trước bao gồm con số tuyệtđối và con số tương đối.

Bạn đang xem: Ý Nghĩa Các Chỉ Số Chứng Khoán Việt Nam, Ý Nghĩa Các Thông Tin Hiển Thị Trên Bảng Giá

2. Tổng KLGD: Là tổngsố lượng cổ phiếu và chứng chỉquỹ được giao dịch tính tới thờiđiểm hiện tại.

3. Tổng GTGD: Là tổng giátrị giao dịch tính tới thời điểm hiệntại.

4. Thống kêsố cổ phiếu tăng giảm và đứng giátại thời điểm hiện tại (không tính cáccổ phiếu không có giao dịch).

5. Đợt 1,Đợt 2, Đợt 3, GDTT: Phản ánh chỉsố Vnindex trên sàn HOSE tại từng đợt giaodịch. Trong đó KL, GT phản ánh khốilượng và giá trị của cổ phiếu và chứngchỉ quỹ tại thời điểm hiện tạitrong từng đợt giao dịch.

6. Các thông tin chitiết trong bảng:

Mã CK: Mã chứngkhoán, bao gồm 3 ký tự cho cả cổ phiếu vàchứng chỉ quỹ. Mã chứng khoán là mã giao dịchcủa các công ty cổ phần niêm yết hoặc chứngchỉ quỹ niêm yết.Các chứng chỉ quỹniêm yết được xếp vào cuối bảngđể dễ theo dõi.

TC: Giá tham chiếu, là giá được dùng đểtính giới hạn giá giao dịch trong ngày trên cơ sởbiên độ dao động do UBCK qui định.

Giá tham chiếulà giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày hômtrước của sàn Hose và giá bình quân gia quyền ngày hômtrước đối với sàn Hnx.Giá tham chiếu cóthể được điều chỉnh với cáctrường hợp chia cổ tức, cổ phiếuthưởng,…

 Đốivới các CP,CCQ mới lên sàn, giá TC là giá do tổ chứctư vấn niêm yết tính toán đưa ra một cáchhợp lý và được sự chấp thuận củaUBCK.

Trần: Giá trần, là mức giá cao nhất mà nhàđầu tư có thể đặt lệnh mua hay bán.

Giá trần = GiáTC x (1 + biên độ dao động giá)

Sàn: Giá sàn, là mức giá thấp nhất mà nhàđầu tư có thể đặt lệnh mua hay bán.

Giá sàn = giá TC x (1-biên độ giao động giá)

Giá ATO: Là giá mở cửa. Lệnh mua hay bán giá ATO đượcáp dụng trong đợt giao dịch xác định giámở cửa (Đợt 1). Lệnh ATO là lệnhđược ưu tiên nhất khi ghép lệnh đểthực hiện khớp lệnh xác định giá mởcửa. Lệnh ATO sẽ tự động bị hủybỏ nếu không khớp hoặc hủy bỏ phầncòn lại nếu chỉ khớp một phần.

*

Giá ATC: Là giá đóngcửa. Lệnh mua hay bán giá ATC được áp dụngtrong đợt giao dịch xác định giá đóngcửa (Đợt 3). Lệnh ATC là lệnh đượcưu tiên nhất khi ghép lệnh để thực hiệnkhớp lệnh xác định giá đóng cửa.

*

Giá chào mua tốt nhất: Biểu hiện ba mức giáđặt mua và khối lượng đặt mua tốtnhất hiện có trên thị trường (Giá mua tốtnhất là giá mua cao nhất hay giá được ưu tiênnhất).

Giá 1 là mức giáđặt mua tốt nhất, KL 1 là khối lượngđặt mua tương ứng với giá 1. Giá 2 làmức giá đặt mua tốt thứ hai, KL 2 là khốilượng đặt mua tương ứng với giá 2.Giá 3 là mức giá đặt mua tốt thứ ba, KL 3 làkhối lượng đặt mua tương ứngvới giá 3.

Giá chào bán tốt nhất: Biểuhiện ba mức giá bán và khối lượng bán tốtnhất trên thị trường (giá bán tốt nhất làgiá bán thấp nhất hay giá được ưu tiênnhất).

Giá 1 là mức giáđặt bán tốt nhất, KL 1 là khối lượngđặt bán tương ứng với giá 1. Giá 2 làmức giá đặt bán tốt thứ hai, KL 2 là khốilượng đặt bán tương ứng với giá 2.Giá 3 là mức giá đặt bán tốt thứ ba, KL 3 làkhối lượng đặt bán tương ứng vớigiá 3.

Khớp lệnh: Thể hiệngiá khớp lệnh, khối lượng khớp và giátrị thay đổi của từng mã CK.

Giá:Trong đợt khớp lệnh xác định giá mởcửa (đợt 1) hay đợt khớp lệnh xácđịnh giá đóng cửa (đợt 3), Giá là thểhiện giá dự kiến khớp của CP,CCQ đó. Trongđợt khớp lệnh liên tục (đợt 2), Giáthể hiện giá của lệnh vừa khớp củaCP,CCQ đó.

KL: Khối lượngdự kiến khớp lệnh trong đợt khớplệnh xác định giá mở cửa (đợt 1) hayđợt khớp lệnh xác định giá đóngcửa (đợt 3). Trong đợt khớp lệnh liêntục (đợt 2), KL thể hiện khốilượng của lệnh vừa khớp.

Tổng KL: thể hiện tổng khốilượng CP,CCQ đó được khớp tớithời điểm hiện tại.

Giá mở cửa:Là giá CP,CCQ trong đợt khớp lệnh xác địnhgiá mở cửa (Đợt 1).

Cao nhất: Là giá khớp cao nhất của CP,CCQđó tính tới thời điểm hiện tại.

Thấp nhất:Là giá khớp thấp nhất của CP,CCQ đó tính tớithời điểm hiện tại.NN Mua/NN bán: Là khối lượng giao dịch của nhàđầu tư nước ngoài đối với mã CKđó.

Quy ước đơn vị tính:

Đối với khốilượng: đơn vị 10 cổ phiếu/CCQ. Đối với giá: đơn vị 1000 đồng.

Xem thêm: 1 tạ bằng bao nhiêu tấn

B. ÝNGHĨA CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ TRÊN BẢNG GIÁ GDTT:

1. Chào mua/Chào bán: Thể hiệncác lệnh quảng cáo chưa được thựchiện.

2. CTCK rao mua/bán: Thể hiệntên viết tắt của các công ty chứng khoán và sốhiệu của các công ty chứng khoán rao mua/bán.

*

Khớplệnh:Thể hiện các lệnh thỏa thuận đãđược thực hiện.

Qui ước đơn vị tính: Đối với khối lượng: đơn vị 1cổ phiếu/CCQ. Đối với giá: đơn vị 1000 đồng.

C. CÁCKÝ HIỆU, QUI ƯỚC VÀ MÀU SẮC THỰC HIỆN:Màu sắc thể hiện:Đỏ Thể hiện giá hoặcchỉ số giảm. Xanh lá cây Thể hiện giáhoặc chỉ số tăng. Vàng Thểhiện giá hoặc chỉ số không thay đổi sovới tham chiếu. Xanh da trời Thểhiện giá hoặc chỉ số giảm tới mứcsàn. Tím Thểhiện giá hoặc chỉ số tăng lên tới mứctrần. Biểu tượng thể hiện:

: Giá hoặc chỉ số giảm.

: Giá hoặc chỉ số tăng.

: Giá hoặc chỉ số bằng giá hoặc chỉ số tham chiếu.

D. CÁCTIỆN ÍCH KHÁC TRÊN BẢNG ĐIỆN:

1. Lựa chọncác cổ phiếu yêu thích lên thứ tự đầu bảng:

Rê chuột và click chuột vào cổ phiếuyêu thích hoặc bất kỳ vị trí nào trên dòng đó – cổphiếu đó sẽ được chuyển lên trên cùng vàngăn cách bằng đường phân cách ngang trên bảngđiện.

*

2. Chức năngsort các cô phiếu:

*
Chứcnăng sort theo thứ tự cao nhất thấp nhất củaKLGD, giá thay đổi,… ở tất cả các cột trên bảngđiện bằng cách click chuột vào dòng tiêu đề củacột tương ứng.

3. Chức năng“Tùy chọn”:

Chức năng tùy chọn cho phép mởthêm các bảng điện HNX, GDTT, … và các chức năngnâng cao khác.

*

·Chọnmã CK:

-Cóthể chọn hiển thị một hoặc nhiều mãCK trên bảng điện. Tính năng này có thể làm cho bảngđiện nhảy nhanh hơn nếu chỉ chọn mộtsố ít mã chứng khoán cần hiển thị.

-Chếđộ hiển thị cho bảng điện theo kiểucuộn hoặc lật trang, số dòng hiển thị trênbảng điện, và thời gian cuộn hoặc lậttrang theo ý muốn.

-Lựcchọn kích thước màn hình theo các độ phân giảikhác nhau.

*

·Thôngtin thống kê:

Chức năng thống kê hiển thị10 cổ phiếu tăng/giảm nhiều nhất và 10 cổphiếu có giao dịch cao nhất trực tiếp ngay trongphiên giao dịch hoặc cuối ngày giao dịch.

*

·Danhmục cổ phiếu theo dõi:

-Clickchuột vào các ô “Chọn mã CK theo dõi”

-Chọncác cổ phiếu cần theo dõi vào bảng và enter.

Xem thêm: công thức mặt cầu

Gợiý:có thể theo dõi thêm một số mã cổ phiếu củasàn HNX ngay trên bảng điện của sàn HOSE.

*

Khuyến cáo về sử dụng trình duyệt web:

Bảng điện web được xây dựng trên nền công nghệ mới nên sẽ chạy rất tốt trên các phiên bản trình duyệt web của IE từ version 7 trở lên hoặc sẽ tối ưu nhất trên phiên bản trình duyệt Firefox 3. Số liệu sẽ hiển thị đầy đủ hơn nếu để chế độ màn hình là 1280 x 800 trở lên.