Nghĩa Của Từ Wizard Là Gì? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

Wizard là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Wizard.


Thuật ngữ Wizard

Wizard là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Wizard Là Gì? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

Wizard là Thuật sĩ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wizard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Khi hầu hết mọi người nghĩ về một phù thủy, họ nghĩ về một ông già với sức mạnh kỳ diệu. Điều này, như với nhiều định nghĩa máy tính khác, không có sự tương quan với các thuật ngữ kỹ thuật. Trong thuật ngữ máy tính, một phù thủy là một phần của một chương trình mà sẽ hướng dẫn bạn qua các bước nhất định. Ví dụ, một phù thủy trong Microsoft Word sẽ giúp bạn tạo và định dạng tài liệu mới theo yêu cầu của bạn. Đây là hữu ích khi tạo một sơ yếu lý lịch, đề cương, hóa đơn, vv Một số ví dụ khác về wizard wizard Finale 2000, giúp bạn tạo ra một thành phần âm nhạc mới với các công cụ mong muốn của bạn, khi đó wizard PowerPoint, giúp bạn thiết lập một bài thuyết trình sử dụng một chủ đề nhất định.

Thuật ngữ Wizard

Wizard là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Wizard là Thuật sĩ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wizard - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 4/10Khi hầu hết mọi người nghĩ về một phù thủy, họ nghĩ về một ông già với sức mạnh kỳ diệu. Điều này, như với nhiều định nghĩa máy tính khác, không có sự tương quan với các thuật ngữ kỹ thuật. Trong thuật ngữ máy tính, một phù thủy là một phần của một chương trình mà sẽ hướng dẫn bạn qua các bước nhất định. Ví dụ, một phù thủy trong Microsoft Word sẽ giúp bạn tạo và định dạng tài liệu mới theo yêu cầu của bạn. Đây là hữu ích khi tạo một sơ yếu lý lịch, đề cương, hóa đơn, vv Một số ví dụ khác về wizard wizard Finale 2000, giúp bạn tạo ra một thành phần âm nhạc mới với các công cụ mong muốn của bạn, khi đó wizard PowerPoint, giúp bạn thiết lập một bài thuyết trình sử dụng một chủ đề nhất định.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Xem thêm: bài văn tả cây xoai lớp 5

Đây là thông tin Thuật ngữ Wizard theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Wizard

Xem thêm: tràng giang huy cận

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Wizard. Hãy truy cập webchiase.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập.