Vnd Hay Vnđ Hay Vnd - Đồng (Đơn Vị Tiền Tệ)


*
VND hay VNĐ? Vấn đề tưởng chừng rất đơn giản, hóa ra lại khá là phiền phức. Đằng sau con số chỉ tiền tệ của Việt Nam, người thì dùng VND, người thì dùng VNĐ. Vậy thì viết thế nào cho đúng?Câu trả lời mà của hầu hết những người được hỏi là VNĐ. Vì chữ VN là từ viết tắt của Việt Nam, còn Đ là viết tắt của từ Đồng, tên của đồng tiền Việt Nam. Viết VND là sai, vì đấy là kiểu viết tắt theo tiếng Anh (và theo hầu hết các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Latinh), vì chỉ có ngôn ngữ này, từ Đồng chỉ tên của đồng tiền Việt Nam mới được viết không có dấu.Có đúng không nhỉ?Không đúng mới chết chứ! Hóa ra là cái mà lâu nay chúng ta vẫn hiểu là đúng thì lại sai bét. Đầu tiên VND hoàn toàn không phải là kiểu viết tắt của từ Đồng Việt Nam theo tiếng Anh. Ở đây, chẳng có viết tắt nào hết, mà là tiêu chuẩn định nghĩa tên tiền tệ của các nước theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 4217. Theo đó, mã tiền tệ của một nước gồm 3 ký tự, 2 ký tự đầu là tên nước và 1 ký tự sau là tên đồng tiền của nước đó. Thế thôi!Như vậy, VN là tên nước Việt Nam, còn D là Dong viết theo tiếng Anh. Trước đây, cách viết VND không hề có mà chúng ta chỉ quen dùng là Đồng. Thế là đủ! Nhưng từ hồi mở cửa giao thương quốc tế phát triển, thuật ngữ VND mới được sử dụng nhiều. Những người đầu tiên dùng cái này chắc là các chuyên gia nước ngoài có quan hệ làm ăn với Việt Nam. Họ dùng theo mã hóa Tiêu chuẩn ISO 4217 như đã nói ở trên.Có lẽ khi về Việt Nam, nhiều người hiểu lầm rằng đây là tên viết tắt của Đồng Việt Nam nên bèn dứt điểm viết là VNĐ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Từ VNĐ thông dụng đến nỗi mà ngay trên các bản tin của hệ thống Ngân hàng, thậm chí, cả Ngân hàng Nhà nước cũng sử dụng cách viết này.Bạn viết như thế là kiểu viết nửa nạc nửa mỡ, 2 chữ đầu theo tiếng Anh, còn 1 chữ sau theo tiếng Việt. Và vì không phải là từ viết tắt, mà là mã hóa của tên gọi đồng tiền các nước theo một tiêu chuẩn quốc tế phổ biết nhất, nên nếu bạn viết VNĐ, thì toàn bộ phần còn lại của thế giới, trừ Việt Nam, chẳng hiểu bạn viết gì. Mà nếu cố để hiểu được, thì họ cũng cười vào mũi bạn là bạn viết sai.Trong khi đó, với phần còn lại của thế giới là Việt Nam thì viết thế, bạn cũng vẫn là người viết sai. Bởi vì, nếu hiểu đấy là từ viết tắt của tiếng Việt thì phải viết là ĐVN mới đúng. Người Việt Nam thường nói Đông Việt Nam, chứ có nói Việt Nam Đồng như mấy ông Tây mũi lõ đâu.Cho nên, bạn nhớ viết là VND nhé!