việt nam có bao nhiêu tỉnh

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Phân cung cấp hành chính
Việt Nam
Cấp tỉnh

Thành phố trực nằm trong trung ương

Bạn đang xem: việt nam có bao nhiêu tỉnh

Tỉnh
Cấp huyện

Quận

Thành phố nằm trong TPTTTƯ

Thành phố nằm trong tỉnh

Thị xã

Huyện
Cấp xã

Phường

Thị trấn

 • x
 • t
 • s

Tỉnhthành phố trực nằm trong trung ương là cung cấp hành chủ yếu địa hạt tối đa ở nước Việt Nam. Tính cho tới năm 2022, nước Việt Nam đem 63 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp tỉnh, bao hàm 58 tỉnh và 5 thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.

Chính quyền địa phương[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền địa hạt, từng thành phố nước Việt Nam đều ở bên dưới sự vận hành của một Hội đồng dân chúng bởi dân bầu. Hội đồng dân chúng bầu rời khỏi Ủy ban dân chúng (đơn vị hành pháp của tổ chức chính quyền tỉnh). Sở máy vì vậy cũng ứng với cấu hình tổ chức chính quyền TW. Các tổ chức chính quyền tỉnh trực nằm trong nhà nước.

Xem thêm: tả về gấu bông lớp 4

Ngày 22 mon 11 năm 1945, Chủ tịch Sài Gòn ký sắc mệnh lệnh tổ chức triển khai Hội đồng dân chúng và Ủy ban Hành chủ yếu những cung cấp. Sắc mệnh lệnh quy quyết định phương thức tổ chức triển khai tổ chức chính quyền dân người chủ sở hữu dân nhập toàn quốc. Chính quyền ở từng địa hạt sẽ sở hữu được nhì cơ quan: thay cho mặt mũi cho tới dân là Hội đồng dân chúng, bởi phổ thông đầu phiếu bầu rời khỏi, và vừa phải thay cho mặt mũi cho tới dân, vừa phải thay mặt cho tới nhà nước là Ủy ban Hành chủ yếu, bởi Hội đồng dân chúng đề cử. Sắc mệnh lệnh quy quyết định trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng dân chúng và Ủy ban Hành chủ yếu từng cung cấp. Từ năm 1976, Ủy ban Hành chủ yếu thay tên là Ủy ban dân chúng.

Hội đồng nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]

Mỗi Hội đồng dân chúng đem túc trực Hội đồng dân chúng bao gồm Chủ tịch Hội đồng dân chúng và những người dân được ủy quyền được lựa chọn trong mỗi đại biểu nhập Hội đồng dân chúng, thông thường là Phó Chủ tịch Hội đồng dân chúng. Thường trực có rất nhiều trách nhiệm, nhập ê đem việc thay mặt Hội đồng Khi không tồn tại kỳ họp. Hội đồng đem một số trong những ban đem những trách nhiệm chuyên nghiệp biệt. Mỗi tỉnh đều phải có một Ban Kinh tế và Ngân sách, một Ban Văn hóa Xã hội và một Ban Pháp chế. Nếu một tỉnh đem bộ phận thiểu số ko cần người Việt nhộn nhịp thì thông thường tỉnh ê cũng đều có một Ban Dân tộc.

Người dân được quyền bầu trong số cuộc bầu cử Hội đồng dân chúng Khi được 18 tuổi tác, và được quyền rời khỏi ứng cử Khi đầy đủ 21 tuổi tác. Để ứng cử, một ứng viên cần được Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam ra mắt hoặc tự động ứng cử. Những ứng viên này được bầu bên trên những hội nghị hội thương bởi Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai. Những người tham gia hội nghị ra quyết định những ứng viên đem đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh bám theo Luật Tổ chức Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng hay là không bằng phương pháp giơ tay biểu quyết hoặc bầu kín. Các ứng viên ko được hội nghị tin tưởng sẽ không còn được tiến hành list ứng cử. Số ứng viên được bầu cho từng thị trấn là từ là một cho tới tía. Số ứng viên cho từng thị trấn cần nhiều hơn thế số ghế được bầu.

Ủy ban nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban dân chúng, như đang được thưa bên trên, là đơn vị chức năng hành pháp của tổ chức chính quyền tỉnh, đem trách nhiệm quyết định đoạt và thực hiện những quyết sách. Ủy ban được coi như là 1 trong những nội những. Ủy ban dân chúng những cung cấp thao tác bám theo cách thức luyện thể. Chủ tịch là kẻ hàng đầu Ủy ban dân chúng lãnh đạo cộng đồng, phụ trách trước Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng cung cấp bên trên thẳng của tớ. Mỗi member của Ủy ban dân chúng phụ trách cá thể về phần công tác làm việc của tớ trước Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng và Chủ tịch Ủy ban dân chúng nằm trong cung cấp. Ủy ban dân chúng có một Chủ tịch và tối thiểu 3 Phó Chủ tịch, tối nhiều là 5 Phó Chủ tịch (Thành phố Thành Phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), và đem kể từ 4 cho tới 7 ủy viên (tuỳ bám theo diện tích S và số dân). Chủ tịch Ủy ban dân chúng cần là đại biểu của HĐND nằm trong cung cấp, bởi HĐND bầu và Thủ tướng mạo chuẩn chỉnh nó. Các member không giống của Ủy ban dân chúng ko nhất thiết cần là member của HĐND. Chủ tịch Ủy ban dân chúng phụ trách và report kế hoạch trước HĐND và Thủ tướng mạo về những hoạt động và sinh hoạt kinh tế-xã hội nhập phạm vi tỉnh.

Tòa án Nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]

Tòa án Nhân dân là ban ngành xét xử và tư pháp cung cấp tỉnh. Đứng đầu là Chánh án.

Đảng cỗ địa phương[sửa | sửa mã nguồn]

Vì Đảng Cộng sản nước Việt Nam là đảng thế quyền độc nhất ở nước Việt Nam nên ban ngành chỉ huy tối đa của từng địa hạt là Đại hội Đại biểu Đảng cỗ của địa hạt ê, phân cung cấp địa hạt của tổ chức triển khai Đảng. Đại hội Đại biểu Đảng cỗ tiếp tục họp 5 năm 1 phen nhằm bầu rời khỏi Ban Chấp hành Đảng cỗ. Ban Chấp hành Đảng cỗ Tỉnh/Thành phố trực nằm trong TW, hoặc thông thường được gọi tắt là Tỉnh ủy/Thành ủy, là ban ngành chỉ huy của Đảng cỗ tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh thường trực đằm thắm 2 kỳ Đại hội, nhiệm kỳ 5 năm.

Sau từng Đại hội Đại biểu Đảng cỗ, Ban Chấp hành Đảng cỗ Tỉnh/Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai họp Hội nghị Đảng cỗ phen loại nhất nhằm bầu rời khỏi Ban thông thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Uỷ ban đánh giá Tỉnh uỷ/Thành uỷ và những chức vụ lãnh đạo; toàn bộ đều bám theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng cỗ trực nằm trong.

Xem thêm: co2 + ca(oh)2

Đứng đầu Đảng cỗ tỉnh/thành phố là Tắc thư Tỉnh uỷ/Thành uỷ, bởi chủ yếu Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh/thành phố thường trực bầu lên, và phần rộng lớn ở những thành phố đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước Việt Nam. Riêng Tắc thư Thành ủy Thành Phố Hà Nội và Tắc thư Thành ủy Thành phố Sài Gòn bởi vai trò quan trọng của nhì thành phố Hồ Chí Minh nên cần phải là Ủy viên Sở Chính trị, bởi Sở Chính trị điều động, chỉ định nhưng mà ko cần bởi Ban Chấp hành Đảng cỗ bầu rời khỏi.

Danh sách tỉnh thành[sửa | sửa mã nguồn]

(Số liệu của Tổng viên Thống kê tính cho tới 0 giờ ngày 1/4/2019) Theo thành quả khảo sát số lượng dân sinh ngày 1/4/2019 [1], số lượng dân sinh nước Việt Nam là 96.208.984 người. Đơn vị thành phố nhộn nhịp dân nhất là Thành phố Sài Gòn đem 8.993.083 người, xếp thứ hai là thủ đô Thành Phố Hà Nội với số lượng dân sinh 8.053.663 người, tiếp cho tới là Thanh Hóa là 3.640.128 người, Nghệ An là 3.327.791 người, và Đồng Nai là 3.097.107 người. Tỉnh không nhiều dân nhất là Bắc Kạn 313.905 người [1], tiếp theo là những tỉnh Lai Châu, Kon Tum. Tính bám theo diện tích S, tỉnh lớn số 1 là tỉnh Nghệ An. Tỉnh nhỏ nhất là tỉnh Thành Phố Bắc Ninh.

 • Lưu ý: Chữ in đậm: Thành phố trực nằm trong trung ương
Số loại tự Tên tỉnh,

thành phố

Mã ghi chép tắt[2] Tỉnh lỵ[3] Khu vực Năm trở nên lập[4] Dân số (người)[5] Diện tích (km²)[6] Mật phỏng (người/km²) Hành chủ yếu cung cấp huyện Biển số xe Mã vùng ĐT
1 Hà Giang HGI Thành phố Hà Giang Đông Bắc Bộ 1891 854.679 7.929,5 108 11 23 0219
2 Cao Bằng CBA Thành phố Cao Bằng Đông Bắc Bộ 1499 530.341 6.700,3 79 10 11 0206
3 Lào Cai LCI Thành phố Lào Cai Tây Bắc Bộ 1907 730.420 6.364 115 9 24 0214
4 Sơn La SLA Thành phố Sơn La Tây Bắc Bộ 1895 1.248.415 14.123,5 88 12 26 0212
5 Lai Châu LCA Thành phố Lai Châu Tây Bắc Bộ 1909 460.196 9.068,8 51 8 25 0213
6 Bắc Kạn BKA Thành phố Bắc Kạn Đông Bắc Bộ 1900 313.905 4.859,96 65 8 97 0209
7 Lạng Sơn LSN Thành phố Lạng Sơn Đông Bắc Bộ 1831 781.655 8.310,2 94 11 12 0205
8 Tuyên Quang TQU Thành phố Tuyên Quang Đông Bắc Bộ 1831 784.811 5.867,9 134 7 22 0207
9 Yên Bái YBA Thành phố Yên Bái Tây Bắc Bộ 1900 821.030 6.887,7 119 9 21 0216
10 Thái Nguyên TNG Thành phố Thái Nguyên Đông Bắc Bộ 1831 1.286.751 3.536,4 364 9 20 0208
11 Điện Biên DBI Thành phố Điện Biên Phủ Tây Bắc Bộ 2004 598.856 9.541 63 10 27 0215
12 Phú Thọ PTH Thành phố Việt Trì Đông Bắc Bộ 1891 1.463.726 3.534,6 414 13 19 0210
13 Vĩnh Phúc VPH Thành phố Vĩnh Yên Đồng bởi vì sông Hồng 1950 1.154.154 1.235,2 934 9 88 0211
14 Bắc Giang BGI Thành phố Bắc Giang Đông Bắc Bộ 1895 1.803.950 3.851,4 468 10 13 và 98 0204
15 Bắc Ninh BNI Thành phố Bắc Ninh Đồng bởi vì sông Hồng 1831 1.368.840 822,7 1.664 8 13 và 99 0222
16 Hà Nội HNO Quận Hoàn Kiếm Đồng bởi vì sông Hồng 1010 8.053.663 3.358,9 2.398 30 29 cho tới 33 và 40 024
17 Quảng Ninh QNH Thành phố Hạ Long Đông Bắc Bộ 1963 1.320.324 6.177,7 214 13 14 0203
18 Hải Dương HDU Thành phố Hải Dương Đồng bởi vì sông Hồng 1469 1.892.254 1.668,2 1.135 12 34 0220
19 Hải Phòng HPG Quận Hồng Bàng Đồng bởi vì sông Hồng 1888 2.028.514 1.522,5 1.332 15 15 và 16 0225
20 Hòa Bình HBI Thành phố Hòa Bình Tây Bắc Bộ 1886 854.131 4.591 186 10 28 0218
21 Hưng Yên HYE Thành phố Hưng Yên Đồng bởi vì sông Hồng 1831 1.252.731 930,2 1.347 10 89 0221
22 Hà Nam HNA Thành phố Phủ Lý Đồng bởi vì sông Hồng 1890 852.800 860,9 991 6 90 0226
23 Thái Bình TBH Thành phố Thái Bình Đồng bởi vì sông Hồng 1890 1.860.447 1.570,5 1.185 8 17 0227
24 Nam Định NDH Thành phố Nam Định Đồng bởi vì sông Hồng 1832 1.780.393 1.668 1.067 10 18 0228
25 Ninh Bình NBI Thành phố Ninh Bình Đồng bởi vì sông Hồng 1831 982.487 1.387 708 8 35 0229
26 Thanh Hóa THA Thành phố Thanh Hóa Bắc Trung Bộ 1029 3.640.128 11.114,7 328 27 36 0237
27 Nghệ An NAN Thành phố Vinh Bắc Trung Bộ 1469 3.327.791 16.493,7 202 21 37 0238
28 Hà Tĩnh HTI Thành phố Hà Tĩnh Bắc Trung Bộ 1831 1.288.866 5.990,7 215 13 38 0239
29 Quảng Bình QBI Thành phố Đồng Hới Bắc Trung Bộ 1604 895.430 8.065,3 111 8 73 0232
30 Quảng Trị QTR Thành phố Đông Hà Bắc Trung Bộ 1832 632.375 4.739,8 133 10 74 0233
31 Thừa Thiên Huế TTH Thành phố Huế Bắc Trung Bộ 1822 1.128.620 5.048,2 224 9 75 0234
32 Đà Nẵng DNG Quận Hải Châu Duyên hải Nam Trung Bộ 1888 1.134.310 1.284,9 883 8 43 0236
33 Quảng Nam QNA Thành phố Tam Kỳ Duyên hải Nam Trung Bộ 1831 1.495.812 10.574,7 141 18 92 0235
34 Quảng Ngãi QNG Thành phố Quảng Ngãi Duyên hải Nam Trung Bộ 1831 1.231.697 5.135,2 240 13 76 0255
35 Kon Tum KTU Thành phố Kon Tum Tây Nguyên 1913 540.438 9.674,2 56 10 82 0260
36 Gia Lai GLA Thành phố Pleiku Tây Nguyên 1932 1.513.847 15.510,8 98 17 81 0269
37 Bình Định BDI Thành phố Quy Nhơn Duyên hải Nam Trung Bộ 1790 1.486.918 6.066,2 245 11 77 0256
38 Phú Yên PYE Thành phố Tuy Hòa Duyên hải Nam Trung Bộ 1610 961.152 5.023,4 191 9 78 0257
39 Đắk Lắk DLA Thành phố Buôn Ma Thuột Tây Nguyên 1904 1.869.322 13.030,5 143 15 47 0262
40 Khánh Hòa KHA Thành phố Nha Trang Duyên hải Nam Trung Bộ 1653 1.231.107 5.137,8 240 9 79 0258
41 Đắk Nông DKN Thành phố Gia Nghĩa Tây Nguyên 2004 622.168 6.509,3 96 8 48 0261
42 Lâm Đồng LDG Thành phố Đà Lạt Tây Nguyên 1958 1.296.606 9.783,2 133 12 49 0263
43 Ninh Thuận NTH Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Duyên hải Nam Trung Bộ 1889 590.467 3.355,3 176 7 85 0259
44 Bình Phước BPC Thành phố Đồng Xoài Đông Nam Bộ 1956 994.679 6.877 145 11 93 0271
45 Tây Ninh TNI Thành phố Tây Ninh Đông Nam Bộ 1836 1.169.165 4.041,4 289 9 70 0276
46 Bình Dương BDU Thành phố Thủ Dầu Một Đông Nam Bộ 1888 2.426.561 2.694,7 900 9 61 0274
47 Đồng Nai DNA Thành phố Biên Hòa Đông Nam Bộ 1802 3.097.107 5.905,7 524 11 39 và 60 0251
48 Bình Thuận BTN Thành phố Phan Thiết Duyên hải Nam Trung Bộ 1653 1.230.808 7.812,8 158 10 86 0252
49 Thành phố Hồ Chí Minh HCM Quận 1 Đông Nam Bộ 1698 8.993.082 2.061 4.363 22 50 cho tới 59 và 41 028
50 Long An LAN Thành phố Tân An Đồng bởi vì sông Cửu Long 1955 1.688.547 4.490,2 376 15 62 0272
51 Bà Rịa – Vũng Tàu VTB Thành phố Bà Rịa Đông Nam Bộ 1888 1.148.313 1.980,8 580 8 72 0254
52 Đồng Tháp DTP Thành phố Cao Lãnh Đồng bởi vì sông Cửu Long 1976 1.599.504 3.383,8 473 12 66 0277
53 An Giang AGI Thành phố Long Xuyên Đồng bởi vì sông Cửu Long 1832 1.908.352 3.536,7 540 11 67 0296
54 Tiền Giang TGG Thành phố Mỹ Tho Đồng bởi vì sông Cửu Long 1976 1.764.185 2.510,5 703 11 63 0273
55 Vĩnh Long VLG Thành phố Vĩnh Long Đồng bởi vì sông Cửu Long 1832 1.022.791 1.475 693 8 64 0270
56 Bến Tre BTR Thành phố Ga Tre Đồng bởi vì sông Cửu Long 1888 1.288.463 2.394,6 538 9 71 0275
57 Cần Thơ CTH Quận Ninh Kiều Đồng bởi vì sông Cửu Long 1888 1.235.171 1.439,2 858 9 65 0292
58 Kiên Giang KGI Thành phố Rạch Giá Đồng bởi vì sông Cửu Long 1955 1.723.067 6.348,8 271 15 68 0297
59 Trà Vinh TVH Thành phố Trà Vinh Đồng bởi vì sông Cửu Long 1888 1.009.168 2.358,2 428 9 84 0294
60 Hậu Giang HAG Thành phố Vị Thanh Đồng bởi vì sông Cửu Long 2004 733.017 1.621,8 452 8 95 0293
61 Sóc Trăng STR Thành phố Sóc Trăng Đồng bởi vì sông Cửu Long 1888 1.199.653 3.311,8 362 11 83 0299
62 Bạc Liêu BLI Thành phố Tệ Bạc Liêu Đồng bởi vì sông Cửu Long 1888 907.236 2.669 340 7 94 0291
63 Cà Mau CMU Thành phố Cà Mau Đồng bởi vì sông Cửu Long 1955 1.194.476 5.294,8 226 9 69 0290

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phân cung cấp hành chủ yếu Việt Nam
 • Thành phố (Việt Nam)
 • Tỉnh (Việt Nam)
 • Thành phố trực nằm trong TW (Việt Nam)
 • Danh sách đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn của Việt Nam
 • Thành phố nằm trong tỉnh (Việt Nam)
 • Thành phố nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (Việt Nam)
 • Xã (Việt Nam)
 • Quận (Việt Nam)
 • Thị xã (Việt Nam)
 • Huyện (Việt Nam)
 • Thị trấn (Việt Nam)
 • Phường (Việt Nam)
 • Thị trấn nông trường
 • Danh sách thị xã bên trên Việt Nam

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Tong Cuc Thong Ke
 2. ^ Dựa bên trên thương hiệu ghi chép tắt đầu tiên được dùng cho những tỉnh/thành bên trên Đại hội Thể thao toàn quốc
 3. ^ Tỉnh lỵ (trung tâm hành chủ yếu tỉnh) là thành phố Hồ Chí Minh, thị xã điểm đặt điều trụ sở Ủy ban dân chúng tỉnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, Ủy ban dân chúng thành phố Hồ Chí Minh đặt điều bên trên quận, được gọi là quận trung tâm
 4. ^ Thời điểm nhanh nhất xây dựng thành phố hoặc đơn vị chức năng hành chủ yếu tương tự là chi phí đằm thắm của thành phố đó
 5. ^ Thông tin cậy về số lượng dân sinh bám theo nội dung bài viết của từng thành phố đang được cập nhật
 6. ^ Thông tin cậy về diện tích S bám theo nội dung bài viết của từng thành phố đang được cập nhật

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]