vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Giải toán 9, giải bài xích tập luyện toán lớp 9 không thiếu thốn đại số và hình học

4 bên trên 209 phiếu

Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường trực tiếp và đàng tròn trĩnh tách nhau. Đường trực tiếp và đàng tròn trĩnh xúc tiếp. Đường trực tiếp và đàng tròn trĩnh ko uỷ thác nhau.

Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1. Vì sao một đường thẳng liền mạch và một đàng tròn trĩnh ko thể đem nhiều hơn nữa nhì điểm công cộng ? Xem điều giải

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng tỏ xác minh trên

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường thẳng liền mạch a và mang trong mình một điểm O cơ hội a là 3cm. Xem điều giải

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Vì d R nên đường thẳng liền mạch tách đàng tròn trĩnh. Vì đường thẳng liền mạch xúc tiếp với đàng tròn trĩnh nên d=R=6cm.

Xem điều giải

Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 - tập luyện 1Khoảng cơ hội kể từ tâm A cho tới trục Ox là 4. Vậy d>R, bởi vậy đàng tròn trĩnh và trục Ox ko uỷ thác nhau. Xem điều giải

Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 - tập luyện 1

Cho đường thẳng liền mạch xy. Tâm của những đàng tròn trĩnh đem nửa đường kính 1cm và xúc tiếp với đường thẳng liền mạch xy phía trên đàng nào?

Xem điều giải

Bài trăng tròn trang 110 sgk Toán 9 - tập luyện 1Cho đàng tròn trĩnh tâm O nửa đường kính 6cm và một điểm A cơ hội O là 10cm. Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

 • 1

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

 • Bài 18 trang 110 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 19 trang 110 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài trăng tròn trang 110 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Bài 17 trang 109 SGK Toán 9 tập luyện 1
 • Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Các chương, bài xích khác

 • Bài 1. Sự xác lập của đàng tròn trĩnh. Tính hóa học đối xứng của đàng tròn
 • Bài 2. Đường kính và chão của đàng tròn
 • Bài 3. Liên hệ đằm thắm chão và khoảng cách kể từ tâm cho tới dây
 • Bài 5. Dấu hiệu phân biệt tiếp tuyến của đàng tròn
 • Bài 7. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn
 • Bài 6. Tính hóa học của nhì tiếp tuyến tách nhau
 • Xem thêm: fecl2 + hcl

  Bài 8. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn trĩnh (tiếp theo)
 • Ôn tập luyện chương II – Đường tròn
 • Đề đánh giá 15 phút - Chương 2 - Hình học tập 9
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học tập 9