tính giá trị của biểu thức

Như thế nào là là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tao rất cần được Note những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân thăm dò nắm rõ rộng lớn về phong thái tính độ quý hiếm biểu thức trong những tình huống rõ ràng, bên cạnh đó thích nghi với một số trong những dạng bài xích tập luyện về biểu thức nhé!

Như tất cả chúng ta vẫn biết, biểu thức đó là sự phối hợp trong số những chữ, số vì như thế những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị và đơn giản thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập nên áp dụng linh động, phối hợp trong số những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán rời khỏi độ quý hiếm sau cuối của biểu thức được mang đến. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tao phải ghi nhận áp dụng linh động trong số những quy tắc tính cơ phiên bản sao mang đến tìm ra thành phẩm đúng mực nhất. Hình như, khi giải những quy tắc toán, học viên cũng rất cần được ghi lưu giữ một số trong những Note, quy tắc đề xuất nhằm vận dụng vô lời nói giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức nhưng mà tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ cơ là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân chia, tao tiếp tục tiến hành quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 • Nếu một biểu thức với rất đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với vết ngoặc đơn, tao nên tiến hành những quy tắc tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết Note một số trong những điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao mang đến trở thành group với tổng là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc điểm giao phó hoán: Khi thay đổi khu vực của những số hạng vô một tổng thì thành phẩm của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi lưu giữ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính nhanh chóng độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm nó, biết:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247
 2. b) nó : 3 = 190 – 90
 3. c) nó – 8357 = 3829 x 2
 4. d) nó x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Xem thêm: Giày Nike chính hãng giá bao nhiêu? Những mẫu giày Nike hot nhất

Đáp án:

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An vội vàng 5 lượt số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thiết 2 số hạng tiếp tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu nào là bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ phiên bản không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với rất đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao tiến hành quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 3. Nếu một biểu thức với rất đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với vết ngoặc đơn, tao tiến hành những quy tắc tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của nó vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

Xem thêm: công thức tính thể tích hình cầu

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính lếu láo số và bài xích tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những vấn đề khoảng nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, lưu giữ nhanh chóng, lưu giữ lâu, giản dị và đơn giản nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, hao hao thích nghi với một số trong những dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành phẩm cao vô môn Toán.