tính chất trực tâm

Tính hóa học trực tâm vô tam giác bao bao gồm toàn cỗ kỹ năng về định nghĩa trực tâm, cơ hội xác lập trực tâm tam giác ví dụ minh họa tất nhiên một số trong những bài bác tập luyện tự động luyện.

Trực tâm vô tam giác là 1 trong trong mỗi kỹ năng cần thiết vô hình học tập và quan trọng trong số bài bác tập luyện tương quan cho tới hình tam giác. Hi vọng qua chuyện bài học kinh nghiệm ngày hôm nay chúng ta học viên lớp 7 nắm rõ định nghĩa trực tâm là gì và một số trong những đặc điểm tương quan tất nhiên biết phương pháp áp dụng vô giải bài bác tập luyện Hình học tập. Ngoài ra chúng ta coi thêm thắt tài liệu: tam giác vuông cân nặng,  tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.

Bạn đang xem: tính chất trực tâm

1. Khái niệm Trực tâm

Trực tâm của tam giác là vấn đề phó nhau của tía lối cao vô tam giác. Tuy nhiên nhằm xác lập trực tâm vô tam giác tất cả chúng ta ko nhất thiết cần vẽ tía lối cao. Khi vẽ hai tuyến phố cao của tam giác tớ đang được rất có thể xác lập được trực tâm của tam giác.

Đối với những loại tam giác thường thì như tam giác nhọn tam giác tù hoặc tam giác cân nặng tam giác đều thì tớ đều phải có cơ hội xác lập trực tâm như thể nhau. Từ nhị đỉnh của tam giác tớ kẻ hai tuyến phố cao của tam giác cho tới nhị cạnh đối lập. Hai cạnh ê phó nhau bên trên điểm nào là thì điểm ê đó là trực tâm của tam giác. Và lối cao sót lại chắc chắn là cũng trải qua trực tâm của tam giác cho dù tớ ko cần thiết kẻ.

Nếu vô một tam giác, đem tía lối cao phó nhau bên trên một điểm thì điểm này được gọi là trực tâm. Điều này sẽ không cần phụ thuộc đôi mắt thông thường, nhưng mà phụ thuộc tín hiệu nhận ra.

+ Đối với tam giác nhọn: Trực tâm nằm tại miền vô tam giác đó

+ Đối với tam giác vuông: Trực tâm chình là đỉnh góc vuông

+ Đối với tam giác tù: Trực tâm nằm tại miền ngoài tam giác đó

2. Khái niệm lối cao của một tam giác

Đoạn vuông góc kẻ từ là 1 đỉnh cho tới đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh đối lập được gọi là lối cao của tam giác ê, và từng tam giác sẽ sở hữu được tía lối cao.

3. Tính hóa học tía lối cao của tam giác

- Ba lối cao của tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này được gọi là trực tâm của tam giác. Trong hình hình ảnh bên dưới, S là trực tâm của tam giác LMN.

- Ba lối cao của tam giác bao hàm những đặc điểm cơ phiên bản sau:

*Tính hóa học 1: Trong một tam giác cân nặng thì lối trung trực ứng với cạnh lòng cũng bên cạnh đó là lối phân giác, lối trung tuyến và lối cao của tam giác ê.

*Tính hóa học 2: Trong một tam giác, nếu mà mang trong mình 1 lối trung tuyến bên cạnh đó là phân giác thì tam giác này là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 3: Trong một tam giác, nếu mà mang trong mình 1 lối trung tuyến bên cạnh đó là lối trung trực thì tam giác này là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 4: Trực tâm của tam giác nhọn ABC tiếp tục trùng với tâm lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác tạo ra vì như thế tía đỉnh là chân tía lối cao kể từ những đỉnh A, B, C cho tới những cạnh BC, AC, AB ứng.

*Tính hóa học 5: Đường cao tam giác ứng với 1 đỉnh tách lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp bên trên điểm loại nhị được xem là đối xứng của trực tâm qua chuyện cạnh ứng.

*Hệ quả: Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cơ hội đều tía đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cơ hội đều tía cạnh là tư điểm trùng nhau.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, lối trung tuyến AM và lối cao BK. Gọi H là phó điểm của AM và BK. Chứng minh rằng CH vuông góc với AB.

Bài làm

Vì tam giác ABC cân nặng bên trên A nên lối trung tuyến AM cũng chính là lối cao của tam giác ABC.

Ta đem H là phó điểm của hai tuyến phố cao AM và BK nên H là trực tâm của tam giác ABC

Suy rời khỏi CH là lối cao của tam giác ABC

Vậy CH vuông góc với AB.

4. Cách xác lập trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác nhọn

Tam giác nhọn ABC đem trực tâm H nằm tại miền vô tam giác.

Trực tâm của tam giác vuông

Trực tâm đó là đỉnh góc vuông.

Ví dụ: Tam giác vuông EFG đem trực tâm H trùng với góc vuông E.

Trực tâm của tam giác tù

Trực tâm của tam giác tù nằm tại miền ngoài tam giác ê.

Ví dụ: Tam giác tù BCD đem trực tâm H nằm tại miền ngoài tam giác

5. Bài tập luyện thực hành thực tế đem đáp án

A. Trắc nghiệm

Câu 1.

Cho đoạn trực tiếp AB và điểm M nằm trong lòng A và B (MA < MB). Vẽ tia Mx vuông góc với AB, bên trên ê lấy nhị điểm C và D sao mang đến MA = MC, MD = MB.
Tia AC tách BD ở E. Tính số đo góc \widehat {AEB}

A. 300

B. 450

C. 600

D. 900

Đáp án: D

Câu 2

Cho ΔABC cân nặng bên trên A, hai tuyến phố cao BD và CE tách nhau bên trên I. Tia AI tách BC bên trên M. Khi ê ΔMED là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông cân

C. Tam giác vuông

D. Tam giác đều.

Đáp án: A

Câu 3. Cho ΔABC vuông bên trên A, bên trên cạnh AC lấy những điểm D, E sao mang đến \widehat {ABD} = \widehat {DBE} = \widehat {EBC}. Trên tia đối của tia DB lấy điểm F sao mang đến DF = BC. Tam giác CDF là tam giác gì?

A. Tam giác cân nặng bên trên F

B. Tam giác vuông bên trên D

C. Tam giác cân nặng bên trên D

D. Tam giác cân nặng bên trên C

Đáp án: A

Bài 3: Cho ΔABC, hai tuyến phố cao BD và CE. Gọi M là trung điểm của BC. Em nên chọn câu sai:

A. BM = MC

B. ME = MD

C. DM = MB

D. M ko nằm trong lối trung trực của DE

Vì M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi BM = MC (tính hóa học trung điểm), loại đáp án A.

Xét ΔBCE đem M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi EM là trung tuyến

⇒ EM = BC/2 (1) (trong tam giác vuông lối trung tuyến ứng cới cạnh huyền vì như thế nửa cạnh ấy)

Xét ΔBCD đem M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi DM là trung tuyến

⇒ DM = MB = BC/2 (2) (trong tam giác vuông lối trung tuyến ứng cới cạnh huyền vì như thế nửa cạnh ấy) nên loại đáp án C

Từ (1) và (2) ⇒ EM = DM ⇒ M nằm trong lối trung trực của DE. Loại đáp án B, lựa chọn đáp án D

Chọn đáp án D

Bài 4: Cho ΔABC đem AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao mang đến CE = AB. Các lối trung trực của BE và AC tách nhau bên trên O. Chọn câu đúng

A. ΔABO = ΔCOE

B. ΔBOA = ΔCOE

C. ΔAOB = ΔCOE

D. ΔABO = ΔCEO

Xét tam giác ΔAOB và ΔCOE có

+ OA = OC (vì O nằm trong lối trung trực của AC )

+ OB = OE (vì O nằm trong lối trung trực của BE )

+ AB = CE (giả thiết)

Do ê ΔAOB = ΔCOE (c-c-c)

Chọn đáp án C

B, Tự luận

Bài 1

Hãy lý giải tại vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

GIẢI

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là lối cao ứng với cạnh AC và AC là lối cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến phố cao của tam giác ABC.

Mà AB tách AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những lối cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tớ đem tia BF ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là phó của BF và CE ⇒ H ở phía bên ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Bài 2: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

GIẢI

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là lối cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là lối cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ tách nhau bên trên điểm S

Nên: theo gót đặc điểm tía lối cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là lối cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : vô tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 3:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy tía điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thích I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua chuyện I vuông góc với MK tách l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

GIẢI 

Vẽ hình minh họa:

Trong một tam giác, tía lối cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác ê.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là lối cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua chuyện I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là lối cao của ΔMKI.

IN và MJ tách nhau bên trên N .

Theo đặc điểm tía lối cao của tớ giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

⇒ KN cũng chính là lối cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMi MI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 4:

Hãy lý giải tại vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Gợi ý đáp án 

Xem thêm: sinh năm 1963

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là lối cao ứng với cạnh AC và AC là lối cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến phố cao của tam giác ABC.

Mà AB tách AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những lối cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tớ đem tia BF ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là phó của BF và CE ⇒ H ở phía bên ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Bài 5: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

Gợi ý đáp án

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là lối cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là lối cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ tách nhau bên trên điểm S

Nên: theo gót đặc điểm tía lối cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là lối cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : vô tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 7:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy tía điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thích I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua chuyện I vuông góc với MK tách l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

Gợi ý đáp án

Trong một tam giác, tía lối cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác ê.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là lối cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua chuyện I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là lối cao của ΔMKI.

IN và MJ tách nhau bên trên N .

Theo đặc điểm tía lối cao của tớ giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

⇒ KN cũng chính là lối cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMi MI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 8: 

Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó.

a) Hãy đã cho thấy những lối cao của tam giác HBC. Từ ê hãy đã cho thấy trực tâm của tam giác ê.

b) Tương tự động, hãy thứu tự đã cho thấy trực tâm của những tam giác HAB và HAC.

Gọi D, E, F là chân những lối vuông góc kẻ kể từ A, B, C của ΔABC.

⇒ AD ⟘ BC, BE ⟘ AC, CF ⟘ AB.

Gợi ý đáp án

Vẽ hình minh họa

a) ΔHBC đem :

AD ⊥ BC nên AD là lối cao kể từ H cho tới BC.

BA ⊥ HC bên trên F nên BA là lối cao kể từ B cho tới HC

CA ⊥ BH bên trên E nên CA là lối cao kể từ C cho tới HB.

AD, BA, CA tách nhau bên trên A nên A là trực tâm của ΔHCB.

b) Tương tự động :

+ Trực tâm của ΔHAB là C (C là phó điểm của tía lối cao : CF, AC, BC)

+ Trực tâm của ΔHAC là B (B là phó điểm của tía lối cao : BE, AB, CB)

Bài 9 

Cho tam giác nhọn ABC đem tía lối cao AD, BE, CF. hiểu AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

BE là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ABE vuông bên trên E.

CF là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ AFC vuông bên trên F.

AD là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ADC vuông bên trên D.

+ Xét ∆ ABE vuông bên trên E và ∆ AFC vuông bên trên F có:

BE = CF

\widehat{EAF} chung

\Rightarrow  ∆ ABE = ∆ AFC (góc nhọn và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  AB = AC (1)

+ Xét ∆CDA vuông bên trên D và ∆ AFC vuông bên trên F có:

AC chung

AD = CF

\Rightarrow  ∆CDA = ∆AFC (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  \widehat{CAF}= \widehat{ACD}

\Rightarrow ∆ ABC cân nặng bên trên B

=> AB = BC (2)

Từ (1), (2) tớ có: AB = AC = BC

\Rightarrow ∆ ABC đều.

Bài 10 

Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Lấy điểm E nằm trong cạnh AC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao mang đến AD = AE. Chứng minh rằng:

a) DE vuông góc với BC.

b) BE vuông góc với DC.

Gợi ý đáp án:

Bài 3

a) Gọi F là phó điểm của DE và BC

+ AD = AE => ∆ADE cân nặng bên trên A

∆ABC vuông cân nặng bên trên A => BA ⊥ AC hoặc EA ⊥ AD

=> ∆ ADE vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{AED} = \widehat{ADE} = 45°

+ ∆ ABC vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 45°

+ Xét ∆EFC có: \widehat{FEC} + \widehat{FCE} + \widehat{EFC} = 180°

=>  45° + 45° + \widehat{EFC} = 180°

=> \widehat{EFC} = 180° - 90° = 90°

=> EF ⊥ BC hoặc DE ⊥ BC.

b) Xét tam giác BCD có: CA ⊥ BD => CA là lối cao của ∆ BCD

DE ⊥ BC => DE là lối cao của ∆ BCD

Mà DE phó với CA bên trên E

=> E là trực tâm của ∆ BCD

=> BE ⊥ CD.

Bài 11 

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Trên tia BA lấy điểm M sao mang đến BM = BC. Tia phân giác của góc B tách AC bên trên H. Chứng minh rằng MH vuông góc với BC.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Gọi MH phó với BC bên trên điểm I.

+ Xét ∆MBH và ∆CBH có:

MB = MC

\widehat{MBH} = \widehat{CBH}

BH chung

=> ∆MBH = ∆CBH (c.g.c)

=> \widehat{BMH} = \widehat{BCH}

+ Xét tam giác ABC vuông bên trên A có: \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^{o}

+ Ta có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} =  \widehat{ACB} + \widehat{ABC} =  90^{o}

+ Xét tam giác BMI có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} = 90^{o}

=>  \widehat{BIM} =  90^{o}.

=> XiaoMi MI ⊥ BC hoặc MH vuông góc với BC.

6. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó. Hãy đã cho thấy những lối cao của tam giác HBC. Từ ê hãy chỉ tớ trực tâm của tam giác ê.

Bài 2: Cho lối tròn trĩnh (O, R) , gọi BC là chạc cung thắt chặt và cố định của lối tròn trĩnh và A là 1 trong điểm địa hình bên trên lối tròn trĩnh. Tìm tụ tập trực tâm H của tam giác ABC.

Bài 3: Cho △ABC đem những lối cao AD;BE;CF tách nhau bên trên H. I; J thứu tự là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: IJ ⊥ EF

b) Chứng minh: IE ⊥ JE

Bài 4: Cho △ABC đem những lối cao AD;BE;CF tách nhau bên trên H. I; J thứu tự là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: JT⊥EFJT⊥EF

b) Chứng minh: IE⊥JEIE⊥JE

c) Chứng minh: DA là tia phân giác của góc EDF.

d) Gọi P;Q là nhị điểm đối xứng của D qua chuyện AB và AC

Chứng minh: P;F;E;Q trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm: sinh năm 1982 mệnh gì

Bài 5: Cho tam giác ABC với trực tâm H. Chứng minh rằng những điểm đối xứng với H qua chuyện những đường thẳng liền mạch chứa chấp những cạnh hoặc trung điểm của những cạnh phía trên lối tròn trĩnh (ABC).

Bài 6: Cho tam giác ABC với những lối cao AD, BE, CF. Trực tâm H.DF tách BH bên trên M, DE tách CH bên trên N. minh chứng đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với MN trải qua tâm nước ngoài tiếp của tam giác HBC.

Bài 7: Cho tứ giác lồi ABCD đem 3 góc ở những đỉnh A, B và C cân nhau. Gọi H và O thứu tự là trực tâm và tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng O, H, D trực tiếp sản phẩm.