thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị lăm le số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy lăm le tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, ban ngành ngang Bộ;

Căn cứ Nghị lăm le số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy lăm le tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị lăm le số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị lăm le số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự việc sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Quy lăm le reviews học viên đái học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy lăm le reviews học viên đái học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá chỉ vì như thế sự tiến bộ cỗ của học sinh; quý trọng việc khuyến khích, khuyến nghị sự nỗ lực vô tiếp thu kiến thức, rèn luyện của học tập sinh; chung học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng đúng lúc, công vị, khách hàng quan lại.”

“3. Đánh giá chỉ thông thường xuyên vị phán xét, reviews lăm le kì vị điểm số kết hợp với nhận xét; phối hợp reviews của nghề giáo, học viên, thân phụ u học viên, trong cơ reviews của nghề giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá chỉ sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: thường xuyên học tập, chăm làm; thoải mái tự tin, trách móc nhiệm; chân thực, kỉ luật; hòa hợp, mến yêu.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá chỉ thông thường xuyên

1. Đánh giá chỉ thông thường xuyên là đánh giá chỉ vô quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện về kỹ năng, kĩ năng, thái phỏng và một số biểu lộ năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được tiến hành theo đuổi tiến bộ trình nội dung của những môn học tập và những sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá chỉ thông thường xuyên cung cấp thông tin cẩn phản hồi mang đến nghề giáo và học viên nhằm mục tiêu tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh đúng lúc, thúc đẩy sự tiến bộ cỗ của học viên theo đuổi tiềm năng dạy dỗ đái học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên người sử dụng tiếng rằng chỉ ra rằng mang đến học viên hiểu rằng điểm đích thị, ko đích thị và cơ hội sửa chữa; ghi chép phán xét vô vở hoặc thành phầm tiếp thu kiến thức của học viên Khi quan trọng, có biện pháp ví dụ giúp sức kịp thời;

b) Học sinh tự phán xét và nhập cuộc phán xét thành phầm tiếp thu kiến thức của chúng ta, group chúng ta vô quá trình tiến hành những trách nhiệm tiếp thu kiến thức nhằm học tập và thực hiện đảm bảo chất lượng hơn;

c) Khuyến khích thân phụ u học viên trao thay đổi với nghề giáo về những phán xét, reviews học tập sinh bằng những mẫu mã thích hợp và phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, giúp sức học sinh tiếp thu kiến thức, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vô những biểu lộ về trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm phán xét, sở hữu phương án giúp sức kịp thời;

b) Học sinh được tự động phán xét và được nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta về những biểu lộ của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm đầy đủ bạn dạng thân;

c) Khuyến khích thân phụ u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, giúp sức học sinh tập luyện và cách tân và phát triển năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá chỉ lăm le kì

1. Đánh giá định kì là reviews thành phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 quy trình tiến độ tiếp thu kiến thức, rèn luyện, nhằm mục tiêu xác lập cường độ hoàn thành xong trách nhiệm tiếp thu kiến thức của học viên sánh với chuẩn kỹ năng, kĩ năng quy lăm le vô công tác dạy dỗ phổ thông cung cấp tiểu học và sự tạo hình, cách tân và phát triển năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân thích học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo địa thế căn cứ vào quá trình reviews thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kỹ năng, kĩ năng nhằm reviews học sinh so với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ theo đuổi những nấc sau:

- Hoàn thành tốt: tiến hành đảm bảo chất lượng những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: tiến hành được những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko tiến hành được một vài đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa sở hữu bài bác đánh giá lăm le kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, được thêm bài bác đánh giá lăm le kì môn Tiếng Việt, môn Toán vô thân thích học tập kì I và thân thích học tập kì II;

c) Đề kiểm tra lăm le kì thích hợp chuẩn chỉnh kỹ năng, kĩ năng và lý thuyết cách tân và phát triển năng lượng, gồm những thắc mắc, bài bác luyện được kiến thiết theo đuổi những nấc như sau:

- Mức 1: nhận biết, nói lại được kỹ năng, kĩ năng đang được học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đang được học tập, trình diễn, phân tích và lý giải được kỹ năng Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kỹ năng, kĩ năng đang được học tập nhằm xử lý những yếu tố thân thuộc, tương tự vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kỹ năng, kĩ năng đang được học tập nhằm xử lý yếu tố mới nhất hoặc thể hiện những phản hồi phù hợp vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống đời thường một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, phán xét, mang đến điểm theo đuổi thang 10 điểm, ko mang đến điểm 0, ko mang đến điểm thập phân và được trả lại mang đến học viên. Điểm của bài bác đánh giá lăm le kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu thành phẩm bài bác đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập phi lý đối với reviews thông thường xuyên, nghề giáo đề xuất với mái ấm ngôi trường rất có thể mang đến học viên thực hiện bài bác đánh giá không giống nhằm reviews đích thị kết quả tiếp thu kiến thức của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân thích học kì I, cuối học tập kì I, thân thích học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo công ty nhiệm căn cứ vào những biểu lộ tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng vô vượt lên trên trình đánh giá chỉ thông thường xuyên về việc tạo hình và cách tân và phát triển từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo đuổi những nấc sau:

a) Tốt: đáp ứng đảm bảo chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ rõ ràng và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa thỏa mãn nhu cầu được không thiếu thốn đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ ko rõ ràng.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập linh động đảm bảo quyền được đỡ đần và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được reviews như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo đuổi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được reviews theo đuổi quy lăm le dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo đuổi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nghề giáo địa thế căn cứ vô phán xét, reviews thông thường xuyên qua loa những buổi học bên trên lớp học tập linh động và thành phẩm reviews lăm le kì môn Toán, môn Tiếng Việt được tiến hành theo đuổi quy lăm le bên trên Điều 10 của Quy lăm le này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ reviews và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ reviews và tổng ăn ý thành phẩm tiến công giá

Xem thêm: chu in dam

1. Hồ sơ reviews bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp thành phẩm reviews dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nghề giáo ghi thành phẩm reviews dạy dỗ của học viên vô Bảng tổ hợp kết quả reviews dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp thành phẩm reviews dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nhà ngôi trường theo đuổi quy lăm le.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi thành phẩm reviews dạy dỗ của học viên vô Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ vô xuyên suốt thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được uỷ thác cho học sinh Khi hoàn thành xong công tác đái học tập hoặc đến lớp ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở nên công tác lớp học tập nên đạt những ĐK sau:

- Đánh giá chỉ lăm le kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá chỉ lăm le kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá lăm le kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành công tác lớp học tập, nghề giáo lập plan, chỉ dẫn, chung đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét hoàn thành xong công tác lớp học;

c) Đối với học viên đã và đang được chỉ dẫn, chung đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK hoàn thành xong công tác lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở nên ở những môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và cách tân và phát triển một số năng lượng, phẩm hóa học, nghề giáo lập list report hiệu trưởng đánh giá, quyết lăm le việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao unique dạy dỗ học sinh nhằm mục tiêu đáp ứng tính khách hàng quan lại và trách móc nhiệm của nghề giáo về thành phẩm đánh giá học tập sinh; chung nghề giáo nhận học viên vô năm học tập tiếp sau sở hữu đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, phương án dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng lãnh đạo sát hoạch, chuyển nhượng bàn giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên công ty nhiệm trao thay đổi với nghề giáo tiếp tục nhận học viên vô năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển nhượng bàn giao làm hồ sơ reviews học sinh theo đuổi quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy lăm le này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ chuyên môn đi ra đề kiểm tra lăm le kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài bác đánh giá sở hữu sự tham gia của nghề giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nghề giáo chủ nhiệm đầy đủ làm hồ sơ reviews học viên, chuyển nhượng bàn giao mang đến mái ấm ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo nên lãnh đạo những mái ấm ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên hoàn thành xong công tác đái học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những mái ấm ngôi trường và địa hạt.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy má khen ngợi cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở nên cừ những nội dung tiếp thu kiến thức và rèn luyện: thành phẩm reviews những môn học đạt Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài bác đánh giá lăm le kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến bộ cỗ vượt lên trên bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nghề giáo ra mắt và luyện thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên sở hữu kết quả đột xuất vô năm học tập.

2. Học sinh có thành tích quan trọng đặc biệt được mái ấm ngôi trường đánh giá, ý kiến đề xuất cung cấp bên trên khen ngợi thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, chống dạy dỗ và moi tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện Chịu đựng trách móc nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện tổ chức triển khai việc tiến hành reviews học viên đái học trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và moi tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc tiến hành reviews, sát hoạch, chuyển nhượng bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên đái học tập bên trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, trưởng chống dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện phụ trách theo đuổi dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng vướng vô quy trình tiến hành Thông tư này bên trên địa hạt.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền tiến hành reviews học viên theo đuổi quy lăm le tại Thông tư này; đáp ứng unique tiến công giá; report thành phẩm tiến hành về phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện.

2. Tôn trọng quyền tự động công ty của nghề giáo trong công việc tiến hành quy lăm le reviews học viên.

3. Chỉ đạo việc đi ra đề đánh giá định kì; thi công và tiến hành plan tu dưỡng, giúp sức học tập sinh; sát hoạch, bàn giao unique dạy dỗ học tập sinh; xác nhận thành phẩm reviews học viên cuối năm học; xét lên lớp; cai quản lí làm hồ sơ reviews học viên.

4. Giải trình, xử lý vướng mắc, kiến nghị về reviews học viên vô phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong công việc reviews học viên, thành phẩm dạy dỗ học viên vô lớp; hoàn trở nên làm hồ sơ reviews học viên theo đuổi quy định; sát hoạch, chuyển nhượng bàn giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng mang đến thân phụ u học viên về thành phẩm reviews quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta. Tuyên truyền mang đến thân phụ u học sinh về nội dung và phương pháp reviews theo đuổi quy lăm le bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn thân phụ u học viên nhập cuộc vô quy trình reviews.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách móc nhiệm reviews quá trình tiếp thu kiến thức, tập luyện và thành phẩm tiếp thu kiến thức của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo đuổi quy định;

b) Phối phù hợp với nghề giáo công ty nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, thân phụ u học viên tiến hành việc reviews học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ reviews học tập sinh; sát hoạch unique dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta.

3. Giáo viên theo đuổi dõi sự tiến bộ cỗ của học sinh, biên chép những cảnh báo với học viên sở hữu nội dung ko hoàn thành xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nghề giáo thông tin riêng biệt cho cha u học viên về thành phẩm reviews của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều đôi mươi. Quyền và trách móc nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ ý và nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của nghề giáo, hiệu trưởng về thành phẩm reviews.

2. Tự phán xét và nhập cuộc nhận xét chúng ta, group chúng ta theo phía dẫn của nghề giáo.”

Điều 2. Bãi vứt và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở nên “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm lăm le unique dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng sở hữu tương quan nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện phụ trách thực hành Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm nhâm thìn.

Xem thêm: c00

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán mái ấm nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ