Tài Khoản Vietinbank Ipay - Hướng Dẫn Sử Dụng Vietinbank Ipay

*

Cá nhân
Doanh Nghiệp
Kết nối thương mại
Nhà đầu tư Ngân hàng đầu tư Tuyển dụng Giới thiệu

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của webchiase.vn - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Bạn đang xem: Tài Khoản Vietinbank Ipay - Hướng Dẫn Sử Dụng Vietinbank Ipay


STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ webchiase.vn IPAY (Mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

0 đ

2

Cấp lại mật khẩu webchiase.vn iPay (kênh Quầy)

10.000 đ/lần cấp thành công

3

Cấp lại mật khẩu webchiase.vn iPay (kênh Online)

0 đ

4

Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)

TK VND

0 đ

TK ngoại tệ

0 đ/tỷ giá quy đổi

Duy trì Dịch vụ biến động số dư TKTT trên iPay (OTT)

0 đ/TK/ tháng

5

Nhóm dịch vụ tài chính

5.1

Chuyển khoản trong hệ thống

0 đ

5.2

Chuyển khoản ngoài hệ thống

Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ

0 đ/GD

Từ 50.000.000 đ trở lên

0 đ

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

0 đ/GD

5.3

Nộp thuế điện tử

Trong hệ thống

0 đ

Ngoài hệ thống

0 đ/GD

6

Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác

Miễn phí

B

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Xem thêm: tả người thân

0 đ

2

Duy trì dịch vụ SMS BĐSD TKTT/Số điện thoại (theo tháng)

(Miễn phí dịch vụ cho gói TKTT Premium)

2.1

Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 30.000đ

TK VND

10.000 đ/SĐT/tháng

TK ngoại tệ

10.000 đ/tỷ giá quy đổi/SĐT/tháng

2.2

Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 1.000đ

TK VND

14.000 đ

TK ngoại tệ

14.000 đ/tỷ giá quy đổi

3

Duy trì dịch vụ SMS BĐSD TGTK (theo tháng)

2.000 đ

4

Duy trì Dịch vụ SMS BĐSD tiền vay

3.500 đ/TK/tháng

5

Nhận thông báo nhắc nợ

1.500 đ/SMS

C

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

0 đ

2

Duy trì dịch vụ (theo tháng)

9.000 đ

3

Cấp lại PIN

0 đ

4

Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán)

0 đ

D

DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN QRPAY NỘI ĐỊA (thu từ ĐVCNTT thuộc phân khúc KHBL)

1

Dịch vụ thanh toán QRPay (thu từ ĐVCNTT)

0,8% GTGD


Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, webchiase.vn có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của webchiase.vn trên cả nước.


Xem thêm: khởi ngữ là gì

Chỉ áp dụng thu đối với Gói Smart và KHCN không nằm trong gói TKTT. Gói Premium, Plus, Basic miễn phí