sơ đồ lắp đặt mạch điện

I. CHUẨN BỊ 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Phân tích sơ đồ nguyên tắc mạch điện

 • Phân tích sơ loại vẹn toàn lí theo dõi những nội dung thắc mắc sau:

  • Sơ loại mạch năng lượng điện nhập bài xích 56 là sơ loại vẹn toàn lí hoặc thi công đặt?

  • Nguồn năng lượng điện trong số sơ loại mạch năng lượng điện nhập bài xích 56 là mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều hoặc mối cung cấp năng lượng điện một chiều?

  • Cách vẽ mối cung cấp điện?

  • Mạch năng lượng điện với từng nào phần tử? 

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

 • Vẽ đàng chạc mối cung cấp. Chú ý kí hiệu chạc trộn và chạc trung tính.

 • Xác ấn định những địa điểm nhằm bảng năng lượng điện, đèn điện.

 • Xác ấn định những địa điểm của những vũ khí đóng góp - rời, bảo đảm an toàn và lấy năng lượng điện bên trên bảng năng lượng điện sao mang lại rất đẹp và phù hợp.

 • Nối đàng chạc dẫn năng lượng điện theo dõi sơ loại vẹn toàn lí thể hiện tại chính ông tơ liện hệ về năng lượng điện trong những thành phần nhập mạch năng lượng điện.

 • Kiểm tra sơ loại theo dõi vẹn toàn lí 

Sự phân bổ bảng năng lượng điện nhập mạng năng lượng điện nhập nhà

Xem thêm: khối d07

III. TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện có một cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn điện.

1. Phân tích sơ loại vẹn toàn lí mạch điện

Sơ loại vẹn toàn lí mạch điện

 • Có từng nào thành phần nhập mạch điện?

  • Các thành phần của mạch năng lượng điện là: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 vô cùng, 1 đèn điện sợi nhen, chạc dẫn, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

 • Vị trí của những thành phần cơ nhập mạch năng lượng điện.

  • Mạch bao gồm 2 nhánh tuy vậy song: nhánh 1 với cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 với cầu chì, công tắc nguồn, đèn điện tiếp nối đuôi nhau nhau.

 • Mối mối liên hệ năng lượng điện trong những thành phần cơ.

2. Vẽ sơ loại thi công đặt

 • Vẽ đàng chạc mối cung cấp.

 • Xác xác định trí những vũ khí năng lượng điện của bảng năng lượng điện và vật dụng năng lượng điện.

  Xem thêm: bác hồ sinh năm nào

 • Vẽ đàng chạc dẫn năng lượng điện theo dõi sơ loại nguyên tắc.

 • Kiểm tra theo dõi sơ loại nguyên tắc.

Lời kết