quặng xiderit

I. Quặng sắt:

 1. Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 2. Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 3. Manhetit: Fe3O4
 4. Xiderit: FeCO3
 5. Pirit: FeS2 (không người sử dụng qặng này nhằm pha chế Fe vì như thế chứa đựng nhiều sulfur, dùng để làm pha chế H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

Bạn đang xem: quặng xiderit

 1. Muối ăn : NaCl ;
 2. Sivinit: KCl.NaCl
 3. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…
 4. Xô nhiều : Na2CO3
 5. Diêm tiêu: NaNO3
 6. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng can xi, magie:

 1. Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 2. Thạch cao : CaSO4.2H2O
 3. Photphorit :Ca3(PO4)2
 4. Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 5. Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 6. Florit: CaF2.
 7. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 8. Manhezit : MgCO3 ,
 9. Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 1. Boxit: Al2O3.nH2O (thường lẫn lộn SiO2, Fe2O3 và một số trong những tạp hóa học khác).
 2. Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 3. Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 4. Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

1.      Chancozit : Cu2S

2.      Cancoporit : CuS.FeS ( CuFeS2)

3.      Malakit : CuCO3.Cu(OH)­2

4.      Azurite : 2CuCO3.Cu(OH)2  

5.      Cuprit : Cu2O

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn

Quặng xiđerit đem công thức là:

Câu hỏi:

Câu hỏi: Công thức bộ phận chủ yếu của quặng xiđerit là
A. FeS.
B. FeCO3​.
C. Fe(OH)2​.
D. Fe3​O4​.

Đáp án C.

Siderit

Siderit (tiếng Anh: Siderite) là một trong khoáng chất chứa chấp bộ phận đó là sắt(II) cacbonat (FeCO3). Tên gọi của chính nó đem kể từ giờ Hy Lạp σίδηρος, sideros, tức thị Fe. Đây là quặng có mức giá trị, với 48% là Fe và ko chứa chấp sulfur hoặc phốtpho. Cả magiê và mangan thường thì được thay cho thế mang đến Fe.

Siderit có tính cứng Mohs khoảng chừng 3,75-4,25, với trọng lượng riêng rẽ là 3,96 và là khoáng chất đem ánh kim.

Xem thêm: hcl na2co3

Siderit kể từ Brasil
Thông tin cậy chung
Thể loại Khoáng vật cacbonat
Công thức hóa học FeCO3
Phân loại Strunz 05.AB.05
Phân loại Dana 14.01.01.03
Hệ tinh anh thể Tam phương – Lục phương nhiều diện thông thường (3 2/m)
Nhận dạng
Màu Vàng lợt, xám, nâu, xanh rì lá cây, đỏ lòe, đen ngòm và đôi lúc ko màu
Dạng thông thường tinh anh thể Tinh thể dạng bảng, thông thường cong – kết hoạnh cho tới khối.
Song tinh Phiến khan hiếm thấy bên trên {0112}
Cát khai Hoàn hảo bên trên {0111}
Vết vỡ Không bằng cho tới vỏ sò
Độ bền Giòn
Độ cứng Mohs 3,75 – 4,25
Ánh Thủy tinh anh, hoàn toàn có thể như lụa cho tới như ngọc trai
Màu vết vạch Trắng
Tính vô mờ Trong lờ mờ cho tới khá vô mờ
Tỷ trọng riêng 3,96
Thuộc tính quang Đơn trục (-)
Chiết suất nω = 1,875 nε = 1,633
Khúc xạ kép δ = 0,242
Tán sắc Mạnh

Thành tạo

Siderit được nhìn thấy thông dụng trong số mạch sức nóng dịch, và nằm trong sinh với những khoáng chất khác ví như barit, fluorit, galena, và những loại không giống. Nó cũng là một trong khoáng chất tạo nên đá trong số đá phiến sét và cát kết, đôi lúc bọn chúng tồn bên trên ở dạng kết hoạnh. Trong những đá trầm tích, siderit đa số tạo hình ở những phỏng sâu sắc chôn vùi nông và bộ phận yếu tố của chính nó thông thường tương quan cho tới môi trường thiên nhiên trầm tích đóng góp kín. Thêm vô bại liệt, một số trong những nghiên cứu và phân tích mới gần đây dùng bộ phận đồng vị ôxy của sphaerosiderit (loại nằm trong sinh với đất) Lúc sự thay cho thế bộ phận đồng vị của nước khí quyển ra mắt ngay lập tức sau khoản thời gian nó lắng dọng.

Hình ảnh

Hợp chất sắt

Fe(-II)
 • H2Fe(CO)4
 • Na2Fe(CO)4
Fe(0)
 • Fe(CO)5
 • Fe2(CO)9
 • Fe3(CO)12
 • Fe(CO)3CH3COC2H2C6H6
Fe(I)
 • FeH
 • Fe2O
 • FeI
Hợp chất hữu cơ
 • (C5H5FeCO)2(CO)2
Fe(0,II)
 • Fe3C
Fe(II)
 • FeH2
 • Mg2FeH6
 • Fe3(BO3)2
 • Fe(BO2)2
 • Fe(BH4)2
 • Fe(BF4)2
 • FeC2
 • Fe(CN)2
 • H4Fe(CN)6
 • FeCO3
 • Fe(HCO3)2
 • Fe2(OH)2CO3
 • FeC2O4
 • Fe(CON3H4)2
 • FeCS3
 • Fe(N3)2
 • Fe(NO)2
 • Fe(NO2)2
 • Fe(NO3)2
 • FeO
 • Fe(OH)2
 • Fe(OCN)2
 • FeF2
 • Fe(AlH4)2
 • Fe(AlO2)2
 • FeAlF5
 • Fe(AlCl4)2
 • FeSi2
 • FeSiO3
 • Fe2SiO4
 • FeSiF6
 • Fe2SiS4
 • Fe(H2PO2)2
 • FeHPO3
 • Fe3(PO4)2
 • FeHPO4
 • Fe2P2O7
 • Fe(PO3)2
 • Fe(PF6)2
 • FeS
 • Fe(SCN)2
 • FeSO3
 • FeSO4
 • FeS2O3
 • FeS2O6
 • FeS2O7
 • Fe(HSO4)2
 • FeCl2
 • Fe(ClO3)2
 • Fe(ClO4)2
 • FeTiO3
 • Fe2V2O7
 • Fe(VO3)2
 • Fe(CrO2)2
 • FeCrO4
 • FeCr2O7
 • Fe(MnO4)2
 • Fe2Fe(CN)6
 • Fe3[Fe(CN)6]2
 • FeZnO2
 • Fe(GaO2)2
 • FeGeO3
 • FeGe(OH)6
 • FeGeF6
 • Fe2GeO4
 • Fe3(AsO3)2
 • Fe3(AsO4)2
 • Fe(AsF6)2
 • FeAsF7
 • Fe3(AsTe3)2
 • FeSe
 • FeSeO3
 • FeSeO4
 • Fe(SeCN)2
 • FeBr2
 • Fe(BrO3)2
 • Fe(NbO3)2
 • FeMoO4
 • FeMoS4
 • Fe(InS2)2
 • FeSnO3
 • FeSn(OH)6
 • Fe2SnS4
 • FeSnF6
 • FeSnCl6
 • FeSnBr6
 • Fe(SbO2)2
 • Fe3(SbO4)2
 • Fe(SbO3)2
 • Fe(SbF6)2
 • FeTe
 • FeTeO3
 • FeTeO4
 • FeI2
 • Fe(IO3)2
 • Fe5(IO6)2
 • Fe(TaO3)2
 • FeWO4
 • FeWS4
 • FeW2O7
 • FeReO4
 • Fe(ReO4)2
 • FeUO4
 • FeU3O10
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2
 • Fe(C5H4P(C6H5)2)2
 • C4H4Fe(CO)3
 • Fe(C2H3O2)2
 • FeC4H2O4
 • Fe(C3H5O3)2
 • FeC6H6O7
 • FeC12H22O14
Fe(0,III)
 • Fe3P
Fe(II,III)
 • Fe3O4 (1:1)
 • Fe2F5 (1:1)
 • Fe3F8 (1:2)
 • Fe3(P2O7)2 (1:1)
 • Fe3S4 (1:1)
 • Fe3(SO4)4 (1:1)
 • Fe3Cl8 (1:2)
 • Fe7[Fe(CN)6]6 (1:4)
 • Fe3Br8 (1:2)
 • Fe3(TeO3)4 (1:1)
 • Fe3I8 (1:2)
Fe(III)
 • FeH3
 • FeB
 • FeBO3
 • Fe(BO2)3
 • Fe(BF4)3
 • Fe(CN)3
 • H3Fe(CN)6
 • Fe2(CO3)3
 • Fe2(CS3)3
 • Fe2(C2O4)3
 • Fe(HC2O4)3
 • Fe(N3)3
 • Fe(NO)3
 • Fe(NO2)3
 • FeNO4
 • Fe(NO3)3
 • Fe2O3
 • Fe(OH)3
 • Fe(OCN)3
 • FeF3
 • FeOF
 • FeAlCl6
 • FeAlBr6
 • Fe2(SiO3)3
 • Fe2(SiF6)3
 • Fe4(SiO4)3
 • Fe(H2PO2)3
 • Fe(H2PO3)3
 • FePO4
 • Fe2(HPO4)3
 • Fe(H2PO4)3
 • Fe4(P2O7)3
 • Fe2(H2P2O7)3
 • Fe5(P3O10)3
 • FePCl8
 • Fe2(POCl5)3
 • FePOCl6
 • Fe2S3
 • Fe2(S2O3)3
 • Fe2(SO3)3
 • Fe2(S2O6)3
 • Fe2(SO4)3
 • Fe2(S2O7)3
 • Fe(SCN)3
 • FeCl3
 • FeOCl
 • Fe(ClO3)3
 • Fe(ClO4)3
 • FeVO4
 • Fe4(V2O7)3
 • Fe2V4O13
 • Fe(VO3)3
 • Fe2(CrO4)3
 • Fe2(Cr2O7)3
 • Fe4[Fe(CN)6]3
 • FeFe(CN)6
 • Fe2(FeO4)3
 • FeGaO3
 • FeAsO3
 • FeAsO4
 • Fe2Se3
 • Fe2(SeO3)3
 • Fe(HSeO3)3
 • Fe2(SeO4)3
 • Fe(SeCN)3
 • FeBr3
 • FeOBr
 • Fe(BrO3)3
 • FeNbO4
 • Fe2(MoO4)3
 • FeInO3
 • Fe(TcO4)3
 • FeSbO4
 • Fe(SbO3)3
 • FeSbCl8
 • Fe(SbBr6)3
 • Fe2(TeO3)3
 • Fe2(TeO4)3
 • FeI3
 • FeOI
 • Fe(IO3)3
 • Fe(IO4)3
 • FeTaO4
 • Fe2(WO4)3
 • Fe(ReO4)3
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2BF4
 • C6H8O7·xFe3+·yNH3
Fe(IV)
 • FeO2
 • Fe(OH)4
Fe(V)
 • Fe2O5
Hợp hóa học chứa chấp ion hypoferrat
 • K3FeO4
Fe(VI)

{{Ferrat}}