kiểu gen là

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Xem thêm: 1 tạ bằng bao nhiêu tấn

Bạn đang xem: kiểu gen là

Một bảng Punnett tế bào miêu tả sự lai nhì cây đậu Hà Lan dị hợp ý tử ở tính trạng hoa color tía (B) và white color (b).

Theo nghĩa rộng lớn, thuật ngữ kiểu gen là tổng hợp toàn cỗ những gen nhập tế bào của khung người nằm trong 1 loại loại vật. Theo nghĩa hẹp, tụ họp toàn bộ alen - những dạng biến chuyển dị không giống nhau của và một gene-ở một thành viên được gọi là loại gen của thành viên bại.[1][2] loại người là loại vật lưỡng bội, đồng nghĩa với việc ở từng địa điểm gen đem nhì alen, hoặc địa điểm locus xác lập bên trên NST, tuy nhiên một alen thừa kế kể từ tía hoặc u. Mỗi cặp alen thay mặt đại diện cho tới loại gen của một gen chắc chắn. Ví dụ, ở cây đậu Hà Lan, gen xác lập tính trạng color của hoa đem nhì alen. Một alen xác lập hoa color tía và được ký hiệu bằng văn bản B viết lách hoa, và alen bại xác lập hoa white color được ký hiệu bằng văn bản b viết lách thông thường. Do vậy quần thể những cây đậu Hà Lan rất có thể đem thân phụ kiển gen ở địa điểm locus: BB, Bb, hoặc bb. Mỗi loại gen của cây góp sức nhập loại hình của chính nó, tuy nhiên trong tình huống này là thể hiện nay sắc tố của hoa. Cá thể tuy nhiên đem nhì alen như thể nhau ở một gen được gọi là đồng hợp ý tử ở gen đấy, còn nếu như đem nhì alen không giống nhau thì thành viên gọi là dị hợp ý tử.[1]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Kiểu gen.
  • Stanley Maloy, Genetic nomenclature, San Diego State University