hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

Câu hỏi:

14/09/2019 99,760

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án D

Axit nitric sở hữu kĩ năng lão hóa những sắt kẽm kim loại lên nấc lão hóa tối đa.

Trong hợp ý hóa học Fe2O3, Fe sở hữu số lão hóa +3 là số lão hóa tối đa của Fe. Nên vô phản xạ này HNO3 ko thể hiện nay tính lão hóa.

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô group này tại đây sẽ tạo rời khỏi hợp ý hóa học khí.

A. Li, Mg, Al.

B. Li, H2, Al.

C. H2, O2.

D. O2, Ca, Mg

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô không gian nhận được thành phầm gồm:

A. FeO, NO2, O

B. Fe2O3, NO2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Câu 3:

N2 thể hiện nay tính khử vô phản xạ với

A. H2

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn

B. O2

C. Li

D. Mg

Câu 4:

Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo nên "khói trắng" , hóa học này còn có công thức hoá học tập là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Câu 5:

Axít HNO3 thể hiện nay tính oxi hoá Lúc ứng dụng với hóa học này sau đây

A. CuO

B. CuF2

C. Cu

D. Cu(OH)2

Câu 6:

Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:

A. NH3, H2O.

B. NH4+ , OH-.

C. NH3, NH4+ , OH-.

D. NH4+ , OH-, H2O, NH3.

Xem thêm: truyện con rồng cháu tiên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK