Hà Nội xây cầu vượt Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên

8

Cụ thể, Hội đồng gồm 17 thành viên với Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội và Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

cầu vượt Nguyễn Văn Huyên
Hà Nội sẽ xây cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên

Dự án xây cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5) có mức đầu tư dự kiến 503 tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố. Dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016; làm việc theo Quy chế tuyển chọn do UBND thành phố phê duyệt. Hội đồng sẽ tiến hành tuyển chọn phương án theo đúng Quy chế và nhiệm vụ thiết kế được duyệt; hoạt động và hưởng các chế độ do Nhà nước ban hành; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.