giá trị của biểu thức

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là câu hỏi thực hiện nhiều trở ngại cho tới con cái lúc học. Bài học tập này sandatxanhvn.com cung ứng một trong những dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là câu hỏi thực hiện nhiều trở ngại cho tới con cái lúc học. Bài học tập này sandatxanhvn.com cung cung cấp một trong những dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: giá trị của biểu thức

Xem thêm:

  • Kiến thức quan liêu trọng để học tập chất lượng toán lớp 3 dò la x đem dư
  • Bài học tập cần thiết toán lớp 3 số La Mã
  • Bài học tập toán lớp 3 thích nghi với tổng hợp số liệu

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau bởi vì những luật lệ tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là thành quả sau khoản thời gian triển khai những luật lệ tính vô biểu thức. Giá trị biểu thức là thành quả của những luật lệ tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó: 

13 + trăng tròn + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1 Thứ tự động ưu tiên luật lệ tính nằm trong trừ hoặc nhân chia

Thứ tự động triển khai luật lệ tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 - 22 

= 70 - 22

= 48

2.2 Thứ tự động ưu tiên luật lệ tính chứa chấp nằm trong trừ nhân chia

Thứ tự động triển khai luật lệ tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự động ưu tiên với biểu thức chứa chấp vết ngoặc

Thứ tự động triển khai luật lệ tính tính độ quý hiếm biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa chấp những loại vết ngoặc như: ngoặc tròn trĩnh (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì triển khai những luật lệ tính vô ngoặc trước. Sau cơ triển khai những luật lệ tính ngoài ngoặc.

VD: Tính độ quý hiếm biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

  • Thực hiện nay những luật lệ tính trong số ngoặc (), [], {} thì triển khai theo gót trật tự như sau: ngoặc tròn trĩnh () cho tới ngoặc vuông [] và sau cuối là ngoặc nhọn {}.

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x [30 + (20 - 4)]

= 36 + 4 x [30 + 16]

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên trên đây những con cái rất cần phải học tập nằm trong bằng phương pháp tập luyện thực hiện nhiều bài xích tập luyện.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con cái hoặc cha mẹ chỉ dẫn con cái học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên chính thức kể từ những dạng toán cơ phiên bản, dần dần lên nâng lên. Có vì vậy, những con cái mới mẻ hoàn toàn có thể nắm rõ những quy tắc tính độ quý hiếm biểu thức. Nên chính thức dậy con những dạng toán kể từ 2 cho tới 3 luật lệ tính.

Dưới đó là những bài xích tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, những con cái và cha mẹ tham lam khảo:

3.1 Các dạng câu hỏi tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những độ quý hiếm biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + trăng tròn – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h)  81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

Xem thêm: tả về mẹ

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + trăng tròn

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

3.2 Các dạng câu hỏi tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần thiết cầm chắc chắn những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và cách thức tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nhằm thực hiện những dạng bài xích nâng lên tiếp sau đây. 

Bài 1:

Tính thời gian nhanh giá trị của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng vốn của mặt hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3: 

Có 108 cái vớ, được xếp đều vô vào 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ đem từng nào tất? 

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức sau:

Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) Dãy số đem số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của mặt hàng số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ đem số cái vớ là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ đem số song vớ là: 

Xem thêm: sinh năm 2002

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song vớ. 

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức ko trở ngại nếu như con cái cầm chắc chắn quy tắc và tập luyện thông thường xuyên. Các bậc cha mẹ nằm trong con cái nhập cuộc những khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Vuihoc.vn nhằm học tập toán không thể là chuyện khó khăn nhằn!