giá trị biểu thức

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề khiến cho nhiều trở ngại mang lại con cái khi tham gia học. Bài học tập này sandatxanhvn.com hỗ trợ một vài dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề khiến cho nhiều trở ngại mang lại con cái khi tham gia học. Bài học tập này sandatxanhvn.com cung cấp cho một vài dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: giá trị biểu thức

Xem thêm:

  • Kiến thức quan tiền trọng để học tập chất lượng toán lớp 3 dò thám x đem dư
  • Bài học tập cần thiết toán lớp 3 số La Mã
  • Bài học tập toán lớp 3 thích nghi với tổng hợp số liệu

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau bởi vì những quy tắc tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là thành phẩm sau thời điểm tiến hành những quy tắc tính nhập biểu thức. Giá trị biểu thức là thành phẩm của những quy tắc tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + đôi mươi + 10 = 43

Trong đó: 

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là độ quý hiếm của biểu thức

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức

2.1 Thứ tự động ưu tiên quy tắc tính nằm trong trừ hoặc nhân chia

Thứ tự động tiến hành quy tắc tính tính giá trị biểu thức

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

20 + 50 - 22 

= 70 - 22

= 48

2.2 Thứ tự động ưu tiên quy tắc tính chứa chấp nằm trong trừ nhân chia

Thứ tự động tiến hành quy tắc tính tính giá trị biểu thức

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự động ưu tiên với biểu thức chứa chấp lốt ngoặc

Thứ tự động tiến hành quy tắc tính tính giá trị biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa chấp những loại lốt ngoặc như: ngoặc tròn xoe (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì tiến hành những quy tắc tính nhập ngoặc trước. Sau ê tiến hành những quy tắc tính ngoài ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + đôi mươi + (50 - 10)

= 10 + đôi mươi + 40

= 70

  • Thực hiện tại những quy tắc tính trong số ngoặc (), [], {} thì tiến hành bám theo trật tự như sau: ngoặc tròn xoe () cho tới ngoặc vuông [] và sau cùng là ngoặc nhọn {}.

VD: Tính độ quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x [30 + (20 - 4)]

= 36 + 4 x [30 + 16]

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức trên trên đây những con cái cần được học tập nằm trong bằng phương pháp tập luyện thực hiện nhiều bài xích luyện.

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức

Các con cái hoặc bố mẹ chỉ dẫn con cái học toán lớp 3 dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức nên chính thức kể từ những dạng toán cơ bạn dạng, dần dần lên nâng lên. Có như thế, những con cái mới nhất hoàn toàn có thể nắm rõ những quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên chính thức dậy con những dạng toán kể từ 2 cho tới 3 quy tắc tính.

Dưới đấy là những bài xích tập toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, những con cái và bố mẹ tham lam khảo:

3.1 Các dạng vấn đề tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) đôi mươi – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h)  81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

Xem thêm: c00

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + đôi mươi

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

3.2 Các dạng vấn đề tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần thiết tóm có thể những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và cách thức tính giá trị biểu thức lớp 3 nhằm thực hiện những dạng bài xích nâng lên tiếp sau đây. 

Bài 1:

Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức của mặt hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3: 

Có 108 cái vớ, được xếp đều nhập vào 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ đem từng nào tất? 

Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau:

Bài thói quen giá trị biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) Dãy số đem số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của mặt hàng số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ đem số cái vớ là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ đem số song vớ là: 

Xem thêm: tả về mẹ

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song vớ. 

Toán lớp 3 tính độ quý hiếm của biểu thức ko trở ngại nếu như con cái tóm có thể quy tắc và tập luyện thông thường xuyên. Các bậc bố mẹ nằm trong con cái nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên Vuihoc.vn nhằm học tập toán không hề là chuyện khó khăn nhằn!