Facebook Inc (Fb) Phân Tích & Đánh Giá Cổ Phiếu Facebook Inc Biểu Đồ (Fb)

Theo Zacks Investment Research, các công ty môi giới Phố Wall kỳ vọng Facebook Inc. (NASDAQ:FB) sẽ báo cáo EPS 3,03 USD cho quý tài chính hiện tại. Có tất cả 12 nhà phân tích đưa ra con số ước tính về thu nhập của cổ phiếu Facebook. Trong đó, cao nhất là 3,24 USD và thấp nhất là 2,64 USD.

*

Gần đây, một số nhà đầu tư tổ chức đã điều chỉnh vị thế tại Facebook.

Bạn đang xem:

Xem thêm: việt nam có mấy miền

Weaver Consulting Group đã tăng thêm 16,5% cổ phần tại Facebook trong Q2. Tập đoàn này hiện sở hữu 1.412 cổ phiếu của công ty mạng xã hội. Tổng sở hữu trị giá 491.000 USD, sau khi mua thêm 200 cổ phiếu trong quý trước. Fulton Bank N.A. đã tăng vị thế tại Facebook thêm 2,4% trong Q2. Ngân hàng này hiện sở hữu 56.988 cổ phiếu FB, trị giá 19.815.000 USD. Con số này tính từ sau khi mua thêm 1.309 cổ phiếu trong quý trước. Melqart Asset Management UK Ltd tăng tỷ lệ nắm giữ tại Facebook thêm 49,9% trong Q1. Melqart Asset Management UK Ltd hiện sở hữu 49.560 cổ phiếu của công ty mạng xã hội này, trị giá 14.597.000 USD, sau khi mua thêm 16.500 cổ phiếu.Coldstream Capital Management Inc. nâng vị thế tại Facebook thêm 5,1% trong quý đầu tiên. Coldstream Capital Management Inc. hiện sở hữu 12.902 cổ phiếu FB, trị giá 3.800.000 USD, sau khi mua thêm 626 cổ phiếu. Cuối cùng, HM Payson & Co. tăng tỷ trọng nắm giữ FB thêm 2,9% trong quý đầu tiên. HM Payson & Co. hiện sở hữu 84.027 cổ phiếu của công ty mạng xã hội này, trị giá 24.748.000 USD, sau khi mua thêm 2.340 cổ phiếu.

Tổng cộng 65,41% cổ phiếu Facebook hiện thuộc sở hữu của các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư tổ chức khác.

Thu Trang – Theo Marketbeat