etilen ra pe

C2H4 đi ra PE

CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên biết ghi chép phương trình phản xạ kể từ C2H4 tạo nên PE (nhựa polietylen). Hy vọng tư liệu canh ty chúng ta học viên học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn.

Bạn đang xem: etilen ra pe

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những thắc mắc liên quan:

 • Polime nào là tại đây đem chứa chấp yếu tắc nitơ?
 • Polime nào là tại đây được tổ hợp vì chưng phản xạ trùng hợp
 • Chất đem năng lực nhập cuộc phản xạ trùng khớp là
 • Chất nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo nên polime là
 • Polietilen (PE) được pha trộn kể từ phản xạ trùng khớp hóa học nào là sau đây?

1. Phương trình phản xạ pha trộn vật liệu bằng nhựa PE kể từ C2H4 

Nhựa PE hoặc hay còn gọi là polietilen (−CH2−CH2−)n

nCH2 = CH2\overset{t^{\circ } ,xt,p}{\rightarrow}(−CH2−CH2−)n

2. Điều khiếu nại pha trộn vật liệu bằng nhựa PE kể từ C2H4

Nhiệt phỏng cao, áp suất cao và xúc tác tương thích.

3. Cách tiến hành phản xạ pha trộn vật liệu bằng nhựa PE kể từ C2H4 

Ở sức nóng phỏng cao, áp suất cao và xúc tác tương thích, những phân tử eten phối hợp lại cùng nhau trở thành phân tử đem mạch cực kỳ nhiều năm và phân tử khối rộng lớn là poli etilen (PE).

4. Hiện tượng nhận ra phản xạ C2H4 đi ra PE

Sản phẩm chiếm được đem mạch cực kỳ nhiều năm và phân tử khối rộng lớn.

5. Kiến thức về etilen

5.1. Tính hóa học vật lí

Etilen là hóa học khí, ko màu sắc, ko hương thơm, nhẹ nhõm rộng lớn không gian và không nhiều tan nội địa.

5.2. Cấu tạo nên phân tử

Trong phân tử etilen C2H4, mang trong mình 1 link song thân thuộc nhị vẹn toàn tử cacbon.
Trong link song mang trong mình 1 link xoàng bền. Liên kêt này dễ dàng đứt đi ra trong số phản xạ chất hóa học.
Những hiđrocacbon mạch hở, nhập phân tử mang trong mình 1 link song như etilen gọi là anken, đem công thức cộng đồng CnH2n với n > 2.

5.3. Tính hóa học hóa học

a) Tác dụng với oxi:

Khi nhen nhập oxi, etilen cháy tạo nên trở thành khí CO2 và H2O, lan nhiều sức nóng.

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

b) Tác dụng với hỗn hợp brom (hay nước brom, được màu sắc vàng domain authority cam)

Ở phản xạ này, một link xoàng bền nhập link song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối hợp thêm 1 phân tử brom. Phản ứng bên trên gọi là phản xạ nằm trong.
Ngoài brom, trong mỗi ĐK tương thích, etilen còn tồn tại phản xạ cùng theo với một số trong những hóa học không giống, như hidro, ...

Phương trình hóa học

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

c) Phản ứng trùng hợp

Khi đem xúc tác và sức nóng phỏng tương thích, link xoàng bền nhập phân tử etilen bị dứt đi ra thực hiện cho những phân tử etilen kết phù hợp với nhau, tạo nên trở thành hóa học đem phân tử lượng rất rộng gọi là polime.

Phương trình hóa học

....+ CH2= CH2 + CH2= CH2 +....→ ....- CH2- CH2 - CH2- CH2-....

6. Một số bài bác tập dượt liên quan

Bài 1. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Hợp hóa học cơ học là thích hợp hóa học của cacbon.

B. Trong những thích hợp hóa học cơ học, cacbon luôn luôn đem hóa trị IV.

C. Mỗi thích hợp hóa học cơ học mang trong mình 1 trật tự động link Một trong những vẹn toàn tử nhập phân tử.

D. Trong thích hợp hóa học cơ học, oxi đem hóa trị I hoặc

Bài 2: Phát biểu nào là tại đây ko chủ yếu xác

A. Điều chế etilen nhập chống thử nghiệm bằng phương pháp đun etylic với H2SO4 quánh cho tới khoảng tầm 170oC

B. Tất cả những ancol Lúc đun giá buốt với H2SO4 quánh cho tới khoảng tầm 170oC đều chiếm được anken

C. Đun giá buốt ancol với H2SO4 đặc ở sức nóng phỏng khoảng tầm 140oC tiếp tục chiếm được ete

D. Tại sức nóng phỏng cao, áp suất cao và xúc tác tương thích, những phân tử eten phối hợp lại cùng nhau trở thành phân tử đem mạch cực kỳ nhiều năm và phân tử khối rộng lớn là poli etilen (PE)

Xem đáp án

Đáp án B

Một vài ba ancol, ví dụ điển hình CH3OH hoặc (CH3)3C-CH2OH. Không đem phản xạ tách nước tạo nên anken (mà chỉ tạo nên este)

Bài 3: Tiến hành trùng khớp 26 gam stiren, lếu láo thích hợp sau phản xạ thuộc tính với 500 ml hỗn hợp Br2 0,15M, cho tới tiếp hỗn hợp KI dư nhập chiếm được 3,175 gam Iot. Khối lượng polime tạo nên là:

A. 12,5.

B. 24.

C. 16.

D. 19,5.

Xem đáp án

Đáp án D

Có nStiren = 0,25 mol; nBr2 = 0,075 mol; nI2 = 0,0125

Stiren + Br2 → Stiren-Br2 (1)

Br2 + 2KI → 2KBr + I2 (2)

⇒ nBr2 dư = nI2 = 0,0125 mol

⇒ nBr2 (1) = nStiren dư =0,0625 mol

⇒ mpolime = mStiren ban đầu – mStiren dư = 19,5 g

Bài 4: Khi tổ chức đồng trùng khớp buta-1,3-đien và acrilonitrin chiếm được một loại cao su thiên nhiên buna-N chứa chấp 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ thành phần số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin nhập cao su

A. 1:2

B. 1:1

C. 2:1

D. 3:1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta xét 1 đôi mắt xích cao su thiên nhiên buna N có một vẹn toàn tử N => M = (14 : 8,69) . 100 = 161.

Ta đem Mbuta-1,3-dien = 54; Macrilonitrin = 53 => nbuta – 1,3 – đien : nacrilonitrin = 2 : 1

Bài 5: Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

A. 10,5 gam

B. 8,4 gam

C. 7,4 gam

D. 9,5 gam

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol C2H4 0,25 mol → lượng = 0,25.42 = 10,5gam

H = 80% => lượng polime là 10,5.0,8 = 8,4 gam

Bài 6: Người tao trùng khớp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC chiếm được là :

Xem thêm: c00

A. 7,520.

B. 5,625.

C. 6,250.

D. 6,944.

Xem đáp án

Đáp án B

CH2=CHCl → [CH2–CHCl]n

Khối lượng PVC chiếm được là 62,5 . 0,1 .90% = 5,625g

Bài 7: Từ 4 tấn C2H4 đem chứa chấp 30% tạp hóa học rất có thể pha trộn từng nào tấn PE? (Biết hiệu suất phản xạ là 90%)

A. 2,55

B. 2,8

C. 2,52

D. 3,6

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn C => phản xạ tỉ lệ thành phần 1:1

Khối lượng PE chiếm được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

Câu 8. Chất nào tại đây có tài năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 – C(CH3)=C=CH2

C. CH3 – CH2 – C ≡ CH

D. CH3 – CH = CH – CH3

Xem đáp án

Đáp án A:CH2=C(CH3)CH=CH2

Câu 9. Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. [ - NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)4 – CO - ]n

B. [ - NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO - ]n

C. [ - NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)6 – CO - ]n

D. [ - NH – (CH2)4 – NH – CO – (CH2)6 – CO - ]n

Xem đáp án

Đáp án B: [ - NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO - ]n

Câu 10. Đồng trùng khớp đivinyl và stiren chiếm được cao su thiên nhiên Buna-S đem công thức kết cấu là :

A. (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

B. (–C2H–CH–CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

C. (–CH2–CH–CH=CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

D. (–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

Câu 11. Etilen đem đặc thù cơ vật lý nào là sau đây?

A. là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan nhiều nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

B. là hóa học khí, ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. là hóa học khí gold color lục, hương thơm xốc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

D. là hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

Xem đáp án

Đáp án B:  là hóa học khí, ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

Câu 12. Khí CH4 và C2H4 đem đặc thù chất hóa học như thể nhau là

A. nhập cuộc phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom.

B. nhập cuộc phản xạ thế với brom Lúc phát sáng.

C. nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

D. nhập cuộc phản xạ cháy với khí oxi sinh đi ra khí cacbonic và nước.

Xem đáp án

Đáp án D: nhập cuộc phản xạ cháy với khí oxi sinh đi ra khí cacbonic và nước.

Câu 13. Nhận tấp tểnh đích là:

A. Cao su là polime vạn vật thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ rất có thể bị đepolime hóa Lúc bị đun giá buốt.

C. Monome là đôi mắt xích cơ bạn dạng nhập phân tử polime.

D. Polime là những thích hợp hóa học đem phân tử khối rất rộng, tự nhiều đơn vị chức năng nhỏ (mắt xích) link cùng nhau tạo ra.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì thế cao su thiên nhiên rất có thể là cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc cao su thiên nhiên tổ hợp.

B sai, Lúc đung giá buốt sợi xenlulozo có khả năng sẽ bị hạn chế mạch.

C sai, mone là hóa học lúc đầu muốn tạo polime, còn đôi mắt xích là vẫn tạo nên polime rồi, phân tử bao gồm nhiều đôi mắt xích.

D đích.

.............................

Xem thêm: bahco32 na2co3

 • CH≡CH → CH2=CH-C≡CH
 • Nhựa PP được tổ hợp từ
 • CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n
 • Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
 • C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
 • C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n
 • HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n, Lúc phân diệt CH4 tạo nên C2H2, rất có thể thấy đó là phản xạ pha trộn axetilen kể từ metan những các bạn sẽ cực kỳ hoặc bắt gặp trong số dạng bài bác tập dượt pha trộn và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục hỗ trợ những vấn đề quan trọng cho tới chúng ta.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông free bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng.