đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

Câu hỏi:

01/10/2022 3,568

A. con cái lai có tương đối nhiều Điểm lưu ý hơn hẳn đối với tía mẹ

Bạn đang xem: đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

Đáp án chủ yếu xác

B. con cái lai bộc lộ những Điểm lưu ý tốt

C. con cái lai xuất hiện nay loại hình mới

D. con cái lai với mức độ sinh sống mạnh mẽ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể với cấu hình DT 0,5AA: 0,5Aa. Nếu biết alen A là trội ko trọn vẹn đối với alen a thì tỉ lệ thành phần thành viên đem loại hình lặn của quần thể thưa bên trên Khi đạt tình trạng cân đối là:

A. 56,25%

B. 6,25%

C. 37,5%

D. 0%

Câu 2:

Phép lai thân ái nhì thành viên A và B, nhập bại A thực hiện tía thì B thực hiện u và ngược lại được gọi là:

A. lai luân phiên

B. lai thuận nghịch

C. lai không giống loại kép

D. lai phân tích

Câu 3:

Để tạo nên kiểu như lai với ưu thế lai cao, người tớ rất có thể dùng loại lai này sau đây?

A. Lai không giống loại đơn

Xem thêm: công thức tính thể tích hình cầu

B. Lai thuận nghịch

C. Lai không giống loại kép

D. Cả A, B, C đúng

Câu 4:

Ở ngô (bắp), A quy quyết định bắp trái khoáy lâu năm, a quy quyết định bắp trái khoáy cụt. Quần thể lúc đầu với bộ phận loại ren 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu yếu kinh tế tài chính, những cây với bắp trái khoáy cụt ko được lựa chọn thực hiện kiểu như. Tính theo gót lí thuyết, bộ phận loại ren của quần thể bắp trồng ở mới sau là:

A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa

B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

Câu 5:

Một quần thể ở tình trạng cân đối Hacđi-Vanbec với 2 alen D, d ; nhập bại số thành viên dd lúc lắc tỉ lệ thành phần 16%. Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể là bao nhiêu?

A. D = 0,16 ; d = 0,84

B. D = 0,4 ; d = 0,6

C. D = 0,84 ; d = 0,16 D

D. D = 0,6 ; d = 0,4

Câu 6:

Một quần thể cân đối với 2 alen: B trội ko trọn vẹn quy quyết định hoa đỏ loét, b quy quyết định hoa White, huê hồng là tính trạng trung gian lận, nhập bại hoa White lúc lắc tỉ lệ thành phần 49%. Tỉ lệ loại hình huê hồng nhập quần thể là:

A. 70%

B. 91%

C. 42%

Xem thêm: tả về gấu bông lớp 4

D. 21%

TÀI LIỆU VIP VIETJACK