cu + hno3 đặc nguội

Cu HNO3 đặc

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài xích học: Cân bởi phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat.... cũng tựa như những dạng bài xích luyện. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nguội

1. Phương trình phản xạ Cu tính năng HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O  

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh ở sức nóng phỏng thường

3. Cân bởi phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Bước 1. Xác tấp tểnh số lão hóa thay cho thay đổi thế này.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng bởi electron.

1x

2x

Cu  → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phương trình phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu tính năng với HNO3 quánh hiện nay tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh đi ra khí nito đioxit NO2 nâu đỏ rực.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, bao gồm sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu đuối như Cu. Khi cơ, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức độ oxi hoá cao và tạo nên muối hạt nitrat.

Thông thông thường, nếu như sử dụng hỗn hợp HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo ra trở thành NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và thích hợp hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là một trong những sắt kẽm kim loại sở hữu red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng manh, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng cao (sau bạc). đồng sở hữu lượng riêng rẽ là 8,98 g/cm3 và sức nóng nhiệt độ chảy 10830C.

Khi sở hữu tạp hóa học thì phỏng tách năng lượng điện của đồng tiếp tục tách dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính Hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu đuối rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng hoàn toàn có thể tính năng được với phi kim, tính năng với những axit và tính năng với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun rét sẽ khởi tạo trở thành CuO bảo đảm bởi vậy (Cu) tiếp tục không trở nên oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tớ đun rét cho tới sức nóng phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi tính năng thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể tính năng với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi sở hữu oxi, (Cu) hoàn toàn có thể tính năng với hỗn hợp HCl, sở hữu xúc tiếp thân mật axit và bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng hoàn toàn có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo nên Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo nên Cu2O => đúng

2Cu + O2 → 2CuO

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl => đúng

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS => đúng

CuCl2 + H2S → CuS↓ + HCl

Câu 2. Để phân biệt ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh xao.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko hương thơm thực hiện xanh xao giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa màu xanh da trời.

D. Phản ứng tạo ra hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko màu sắc hóa nâu nhập bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh xao và khí ko màu sắc hóa nâu nhập bầu không khí.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu xanh; khí NO ko màu sắc tuy nhiên hóa nâu nhập bầu không khí.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo lếu thích hợp bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, nhận được láo lếu thích hợp khí X sở hữu tỉ khối đối với khí hiđro bởi 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 nhập láo lếu thích hợp thuở đầu là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho những thực nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 nhập hỗn hợp (NH4)2SO4

(b) Cho Cu dư nhập hỗn hợp láo lếu thích hợp KNO3 và HCl

(c) Cho hỗn hợp NH3 nhập hỗn hợp AlCl3

(d) Cho sắt kẽm kim loại Ba nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư

(e) Cho FeS nhập hỗn hợp HCl

(f) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp HCl loãng

(g) Cho đinh Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học khí la

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

(a) tạo ra khí NH3 : Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + NH3↑ + H2O

(b) tạo ra khí NO : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO

(c) ko tạo ra khí: 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d) tạo ra khí bởi Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

(e) tạo ra khi H2S: FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑

(f) tạo ra khí NO bởi 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + 2H2O + NO

(g) tạo ra khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học khí là 6

Câu 5. Cho những thích hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S theo lần lượt phản xạ với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học tính năng với H2SO4 đặc rét xẩy ra phản xạ lão hóa khử là: CuS, Cu2O, Cu2S.

Phương trình phản xạ minh họa

CuS + 4H2SO4 → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Cu2O + 3H2SO4 → 2CuSO4 + 3H2O + SO2

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Al ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Phương trình phản xạ minh họa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi lượng thanh đồng thuở đầu là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản xạ là

a + mAg- aCu phản xạ =  a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Xem thêm: bahco32 na2co3

Tức là lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam láo lếu thích hợp A bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian kết thúc đẩy phản xạ sinh đi ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại a gam láo lếu thích hợp R bên trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khoản thời gian kết thúc đẩy phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO­3 quánh nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

=> m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân mật Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, rét là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân mật Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là 10.

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu này ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) tạo nên Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với sulfur tạo ra CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ Cu tính năng HNO3 loãng sinh đi ra khí NO

Phương trình phản xạ minh họa

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là

A. link nằm trong hoá trị và link ion.

B. link ion và link phối trí.

C. link phối trí và link nằm trong hoá trị.

D. link nằm trong hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là link phối trí và link nằm trong hoá trị.

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo lếu thích hợp khí NO và NO2 (đktc) sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, nó = số mol NO2.

Ta sở hữu hệ phương trình:

x + nó = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, nó = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x         →           2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12   0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01   0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa khi tính năng với những hóa học nằm trong mặt hàng này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

Phương trình phản xạ xảy ra

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14. Axit nitric tinh anh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric quánh nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa lớp bụi không sạch nhập bầu không khí tạo ra thích hợp hóa học sở hữu màu

B. HNO3 tự lão hóa trở thành thích hợp hóa học sở hữu màu

C. HNO3 bị phân diệt 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

D. HNO3 bú nước mạnh tạo ra hỗn hợp được màu.

Xem đáp án

Đáp án C:

Axit nitric tinh anh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric quánh nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là do: HNO3 bị phân diệt 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) sức nóng phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ tạo nên được N2

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình thể hiện nay phản ứng

1) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 → N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl → NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 16. Trong chống thực nghiệm HNO3 được pha chế theo dõi phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 sở hữu tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh khá rộng lớn.

C. H2SO4 sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một nguyên vẹn nhân không giống.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ dàng cất cánh khá => thực hiện tách lượng HNO3 vào trong bình => phản xạ thực hiện tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án 

Các hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là: NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

3 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 → 2 H2O + NO + 3 Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2Mg + Fe(NO3)2 → 2MgNO3 + Fe

Vậy sở hữu toàn bộ 5 hóa học tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2.

Câu 18. Chất này tại đây vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án C

Oxi sở hữu số lão hóa là 0 và -2

S sở hữu số lão hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa sở hữu tính lão hóa, vừa vặn sở hữu tính khử

=> Trong 4 đáp án sở hữu SO2 (S+4) thỏa mãn

Xem thêm: in đậm chữ facebook

--------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com vừa vặn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu có ích nhé.

>>> Mời chúng ta xem thêm tăng một số trong những tư liệu liên quan: 

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 rất đầy đủ cụ thể nhất
 • Bộ đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài luyện về đồng và thích hợp hóa học của đồng