công thức tính quãng đường

Toán vận động lớp 5

Công thức tính quãng đàng. Cách tính quãng đàng nhập công tác Toán học tập như vậy nào? Các em học viên nằm trong theo gót dõi cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính quãng đường

1. Quãng đàng là gì

Quãng đàng là chừng nhiều năm dịch chuyển của vật hoặc hoàn toàn có thể là trái đất, phương tiện đi lại. Xác tấp tểnh chừng nhiều năm quãng đàng khi đem véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn là bài bác tập luyện thông thường xuyên xuất hiện tại trong số bài bác tập luyện cơ vật lý.

2. Công thức tính quãng đường

Để xác lập chừng nhiều năm của quãng đàng sẽ sở hữu được công thức sau: Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn. Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đàng là s, thời hạn là t, tớ có:

S = v x t

hoặc S = (V1 – V2) x t

Trong cơ với:

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng đàng di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

* Chú ý: V1 > V2.

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng đàng, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng cũng cần đem đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể triển khai phép tắc tính nhân nhằm dò thám quãng đàng. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là phút thì tớ cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút thanh lịch đơn vị chức năng là giờ rồi mới mẻ vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

3. Ví dụ tính quãng đường

Ví dụ 1: Một người cút xe đạp điện nhập 3h với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của những người cút xe đạp điện.

Xem thêm: trân thành

Phương pháp: Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn..

Cách giải:

Quãng lối đi được của những người cút xe đạp điện là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô cút với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô nhập 2 tiếng 15 phút.

Cách giải: Vận tốc đem đơn vị chức năng km/giờ nên thời hạn cũng cần đem thời hạn ứng là giờ. Do cơ tớ thay đổi thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng là giờ, tiếp sau đó nhằm tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đàng ca nô này đã cút được là:

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

4. Bài thói quen quãng đường

Các dạng bài bác tập luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên và những dạng bài bác tập luyện SGK, VBT Toán lớp 5. Các em học viên theo gót dõi cụ thể những bài bác tập luyện và điều giải tại đây.

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Quãng đàng (Có đáp án)
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Quãng đường
  • Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 92: Quãng đường
  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 bài bác 132 Quãng đường

5. Trắc nghiệm Quãng đường