công thức tính hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong những nhập toán học tập và là một trong những trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao đi ra khi tảo một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

>> Xem tăng cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp mặt hàng.

Bạn đang xem: công thức tính hình nón

Diện tích xung quang đãng hình nón tự tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với đàng sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn xoe đấy hình nón
 • l: đàng sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón tự diện tích S xung quang đãng hình nón công với diện tích S mặt mũi lòng hình nón.

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn

Trong đó:

Xem thêm: nhà đất gồm những cung nào

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: đàng sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón tự 1 phần phụ thân diện tích S mặt mũi đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là đàng cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những bạn cũng có thể dễ dàng và đơn giản vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và đàng sinh nhằm tính.

Tác giả

Bình luận