công thức tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang là câu hỏi không chỉ có được phần mềm nhập toán học tập, tuy nhiên trong cả nhập thực tiễn cũng đều có thật nhiều tương quan. Vậy nên, nhằm biết phương pháp tính diện tích S của hình thang cụ thể, nội dung bài viết tại đây của Monkey tiếp tục trả lời.

Giới thiệu về diện tích S hình thang

Hình thang là một trong trong những mô hình học tập thông dụng, là một tứ giác lồi với 2 cạnh đối tuy nhiên song đó là những cạnh lòng, còn 2 cạnh sót lại là 2 cạnh mặt mũi.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình thang

Còn diện tích S hình thang đó là toàn cỗ phần mặt mũi bằng nằm trong phía bên trong 4 cạnh mặt mũi tuy nhiên người xem hoàn toàn có thể trông thấy được.

Đặc biệt, hình thang được phân thành nhiều loại không giống nhau như:

 • Hình thang vuông là hình thang với cùng một góc vuông.

 • Hình thang cân là hình thang với nhì góc kề một lòng đều nhau.

 • Hình bình hành là hình thang với 2 cạnh lòng đều nhau và 2 cạnh mặt mũi tuy nhiên song và đều nhau.

 • Hình chữ nhật là hình thang vừa vặn vuông vừa vặn cân nặng.

Đặc điểm của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S hình thang

Diện tích hình thang được xem bằng tổng phỏng lâu năm nhì lòng nhân với độ cao rồi mang đi phân chia mang đến 2. Lưu ý, những thông số kỹ thuật cần và một đơn vị chức năng đo.

Ngoài rời khỏi, với phương pháp tính diện tích S của hình thang sẽ tiến hành phân thành những loại sau:

Công thức công cộng tính diện tích S hình thang

Trong đó:

 • S: diện tích hình thang.

 • h: độ cao nối kể từ đỉnh cho tới lòng của hình thang.

 • a và b: nhì cạnh lòng của hình thang.

Công thức tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng chủ yếu là hình thang với 2 góc kề 1 lòng đều nhau, nằm trong 2 cạnh mặt mũi đều nhau và thông thường ko tuy nhiên song cùng nhau.

Dựa nhập công thức tính diện tích hình thang công cộng, tao hoàn toàn có thể chia nhỏ từng phần nhập hình nhằm tính diện tích S rồi nằm trong lại cùng nhau.

Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông và cạnh mặt mũi thông thường vuông góc với 2 lòng (chiều cao h).

Theo cơ, phương pháp tính diện tích S hình thang vuông được xem bằng khoảng cùng theo với 2 cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiết 2 lòng (chiều cao là cạnh mặt mũi vuông góc với 2 đáy). 

Trong đó:

 • S: diện tích S hình thang.

 • h: phỏng lâu năm cạnh mặt mũi vuông góc với 2 đáy

 • a và b: phỏng lâu năm 2 cạnh lòng của hình thang.

Hướng dẫn phương pháp tính diện tích S hình thang

Đối với bài bác thói quen diện tích S của hình thang, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành theo phía dẫn sau đây:         

Cách tính diện tích S hình thang tùy theo nhiều nguyên tố. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Các bước tính diện tích S với độ cao và phỏng lâu năm 2 cạnh đáy

 • Bước 1: Tính tổng phỏng lâu năm 2 cạnh đáy 

Bởi vì như thế hình thang với 2 cạnh lòng tuy nhiên song nhau, nên đề bài bác ko mang đến sẵn độ quý hiếm của bọn chúng, người xem hoàn toàn có thể người sử dụng thước nhằm đo độ quý hiếm của 2 cạnh lòng rồi nằm trong bọn chúng cùng nhau.

Chẳng hạn: Cho hình thang, biết phỏng lâu năm lòng bên trên gọi là b1 = 8 centimet và lòng bên dưới gọi là b2 = 13 centimet, tao với tổng phỏng lâu năm 2 lòng là: "b = b1 + b2" = 8 centimet + 13 centimet = 21 centimet.

 • Bước 2: Tính độ cao của hình thang 

Chiều cao của hình thang đó là khoảng cách thân thiết 2 lòng tuy nhiên tuy nhiên, nên người xem hoàn toàn có thể vẽ 1 đường thẳng liền mạch kể từ lòng bên trên xuống lòng bên dưới sao mang đến 2 cạnh lòng vuông góc. Sau cơ người sử dụng thước đo nhằm xác lập phỏng lâu năm của độ cao ứng.

Lưu ý: Độ lâu năm của 2 cạnh mặt mũi ko cần là độ cao của hình thang và điều này chỉ xuất hiện nay với hình thang vuông. 

 • Bước 3: Lấy tổng phỏng lâu năm 2 lòng nhân với chiều cao 

Sau Khi vẫn với số đo của 2 lòng và độ cao, tao tổ chức nhân bọn chúng cùng nhau rồi tăng ký hiệu bình phương nhập đơn vị chức năng đo ứng.

Theo fake sử trên: Ta với "(b)h" = 21 centimet x 7 centimet = 147 cm2.

 • Bước 4: Lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân chia 2) nhằm dò xét diện tích S hình thang 

Ở đoạn này, nhằm tính diện tích S hình thang tao vận dụng công thức lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân chia 2 cũng rời khỏi nằm trong 1 kết quả).

Từ fake sử trên: Ta với diện tích S của hình thang S = 147 cm2 / 2 = 73,5 cm2

Tính diện tích S của hình thang nếu như biết phỏng lâu năm cạnh bên

 • Bước 1: Chia hình thang trở thành 1 hình chữ nhật và 2 tam giác vuông 

Đầu tiên, tất cả chúng ta tiếp tục kẻ đường thẳng liền mạch kể từ góc của lòng bên trên hạn chế lòng bên dưới vuông góc. Lúc này, hình thang sẽ tiến hành tạo nên trở thành 2 tam giác vuông với cạnh huyền đều nhau ở phía 2 bên nằm trong 1 hình chữ nhật rộng lớn. Lưu ý, phương pháp tính này tiếp tục vận dụng với tính diện tích S hình thang cân nặng.

 • Bước 2: Tìm phỏng lâu năm của cạnh lòng tam giác 

Tiếp cho tới, người xem tiếp tục lấy phỏng lâu năm lòng bên trên hình thang trừ phỏng lâu năm lòng bên dưới nhằm tính được phỏng lâu năm sót lại. Tiếp tục lấy khoảng cách tìm kiếm được phân chia 2 nhằm tìm kiếm được phỏng lâu năm lòng hình tam giác. Lúc này, tao sẽ sở hữu phỏng lâu năm cạnh huyền và cạnh lòng của tam giác vuông ứng.

Giả sử: Cho hình thang với lòng bên trên ứng là (b1) = 6 centimet, lòng bên dưới là (b2) = 12 centimet, gọi A là cạnh lòng của hình tam giác, thời điểm này tao với A = (b2 - b1)/2 = (12 centimet - 6 cm)/2 = 3 centimet.

 • Bước 3: Sử dụng lăm le lý Pytago nhằm dò xét độ cao của hình thang

Sau Khi vẫn tìm kiếm được phỏng lâu năm cạnh huyền, cạnh lòng của tam giác, tao vận dụng lăm le lý Pytago A^2 + B^2 = C^2. Trong số đó A là cạnh lòng còn C là cạnh huyền.

Lúc này, những em sẽ rất cần giải phương trình nhằm dò xét B là độ cao của hình thang.

Giả sử: Trường hợp ý tính được phỏng lâu năm cạnh lòng của tam giác vuông là 3 centimet và cạnh huyền là 5 centimet, Khi thay cho nhập công thức, tao sẽ sở hữu phương trình:

(3 cm) ^2 + B^2 = (5 cm) ^2

Bình phương những giá chỉ trị: 9 centimet +B^2 = 25 cm

Xem thêm: co2+ca(oh)2

Lấy cả nhì vế phương trình trừ chuồn 9: B^2 = 16 cm

Tính căn bậc nhì của nhì vế: B = 4 cm

 • Bước 4: Thay phỏng lâu năm 2 lòng và độ cao nhập công thức tính diện tích hình thang

Bước sau cùng, tao lấy phỏng lâu năm độ cao và 2 lòng tìm kiếm được vận dụng công thức tính diện tích S S = ½(b1 +b2)h nhằm đo lường và tính toán và thể hiện đáp án.

Theo fake sử bên trên, tao có

S = ½(6 centimet +12 cm)(4 cm)

S = ½(18 cm)(4 cm)

S = 36 cm2.

Bài luyện thực hành thực tế nhằm rèn kĩ năng tính diện tích S hình thang

Dựa nhập những kỹ năng và kiến thức vẫn học tập bên trên về diện tích S hình thang bên trên, sau đây Monkey tiếp tục tổ hợp tăng một số trong những bài bác luyện kèm cặp tiếng giải và bài bác luyện áp dụng nhằm những em thực hành thực tế rèn luyện thêm:

Bài thói quen diện tích S hình thang với tiếng giải

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài thói quen diện tích S hình thang không tồn tại tiếng giải

Câu 1: Cho hình thang ABCD. Bốn điểm M, N, Phường, Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. hiểu diện tích S tứ giác MNPQ là 115 cm2. Tính diện tích S hình thang ABCD.

Câu 2: Cho hình thang ABCD có tính lâu năm lối cao là 4,2 dm, diện tích S = 36,12 dm2 và lòng rộng lớn CD dài ra hơn nữa lòng nhỏ xíu AB là 7,8 dm. Kéo lâu năm AD và BC hạn chế nhau bên trên E. hiểu AD = 3/5 DE. Hỏi diện tích S hình tam giác ABE là bao nhiêu?

Câu 3: Cho hình thang vuông ABCD (góc A, D là góc vuông) với AB=4cm, DC=5cm, AD=3cm. Nối D với B được nhì hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích S hình tam giác cơ.

b) Tính tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S hình tam giác ABD và diện tích S hình tam giác BDC.

Câu 4: Tính độ cao hình thang có:

a). Diện tích 30cm²; lòng rộng lớn 8cm và lòng nhỏ xíu 0,4dm.

b). Diện tích 6,4 dm²; lòng rộng lớn 1,8dm; lòng nhỏ xíu 1,4dm.

c). Diện tích 3/4m²; lòng rộng lớn 1/4m và lòng nhỏ xíu 1/8m.

Câu 5: Tính diện tích S hình thang với :

a). Đáy rộng lớn 8m; lòng nhỏ xíu 75dm; độ cao 32dm.

b). Đáy rộng lớn 1,9m; lòng nhỏ xíu 1,3m; độ cao 0,9m.

c). Đáy rộng lớn 2/3m; lòng nhỏ xíu 1/2m; độ cao 3/5m.

Câu 6: Tính tổng nhì lòng hình thang có:

a). Diện tích 3,6 dam²; độ cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; độ cao 2/3m.

c). Diện tích 2400cm²; độ cao 3,8dm.

Câu 7: Một thửa ruộng hình thang vuông với cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng lâu năm 30,5m; lòng rộng lớn 120,4m; lòng nhỏ xíu 79,6m.

a. Tính diện tích S thửa ruộng vì chưng dam²

b. Trung bình 100dam2 chiếm được 65,2kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng chiếm được từng nào kilogam thóc?

Câu 8: Một hình thang với lòng nhỏ xíu 2,8dm.Đáy rộng lớn vì chưng 7/3 lòng nhỏ xíu và vì chưng 5/3 độ cao. Tính diện tích S hình thang.

Câu 9: Một miếng khu đất hình thang với lòng nhỏ xíu 18m và vì chưng ¾ lòng rộng lớn. Tính diện tích S miếng khu đất hình thang?

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn 75,6m; lòng nhỏ xíu 62,4m và độ cao 40m. hiểu rằng 2/5 diện tích S thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích S trồng khoai, sót lại trồng lạc. Tính diện tích S trồng từng loại cây trên?

Kinh nghiệm học tập tính diện tích S hình thang hiệu quả

Để gom những em học tập chất lượng kỹ năng và kiến thức toán học tập trình bày công cộng, phương pháp tính diện tích S nhập hình thang trình bày riêng biệt thì bên dưới đấy là một số trong những tuyệt kỹ tuy nhiên người xem hoàn toàn có thể xem thêm thêm:

Cần nắm rõ những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng Khi tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Tạo sự hào hứng khi tham gia học toán hình nằm trong Monkey Math: Là phần mềm dạy dỗ toán trí tuệ online giành cho trẻ nhỏ, Monkey Math xây đắp nội dung bài học kinh nghiệm bám sát công tác GDPT tiên tiến nhất, phối hợp nằm trong nhiều cách thức dạy dỗ toán tích rất rất, phối hợp nằm trong hình hình họa minh hoạ rõ rệt, chân thực, trò nghịch tặc tương tác thú vị, phong phú chủ thể, phân phân thành nhiều Lever. Qua cơ gom từng giờ học tập toán với nhỏ xíu tiếp tục là một trong nụ cười thay cho chỉ triệu tập học tập theo gót SGK.

 • Nắm rõ ràng kỹ năng và kiến thức cơ bản: Với bài bác thói quen diện tích S hình thang sẽ sở hữu những bài bác luyện nâng lên, yên cầu những em cần áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức hình học tập không giống nhau. Vậy nên, hãy nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về những hình học tập kể từ định nghĩa, đặc điểm và những công thức tương quan nhằm giải bài bác luyện dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

 • Thực hành thông thường xuyên hơn: Bên cạnh việc học tập lý thuyết, tía u nên khuyến khích và đòi hỏi nhỏ xíu thực hành thực tế, rèn luyện nhiều hơn thế từ các việc cần cù thực hiện bài bác luyện nhập SGK, xem thêm tăng nhiều kỹ năng và kiến thức mạng internet, luyện đề thi đua, tự động tổ chức triển khai những trò nghịch tặc toán học tập,… nhằm kích ứng óc cỗ và kĩ năng trí tuệ của con cái chất lượng rộng lớn.

 • Học công thức tính diện tích hình thang qua chuyện bài bác thơ: Việc ghi ghi nhớ công thức trải qua những bài bác thơ với vần điều sẽ hỗ trợ những em dễ dàng và đơn giản ghi ghi nhớ rộng lớn thay cho học tập những đoạn văn. Dưới đấy là khêu ý bài bác thơ về công thức tính diện tích S của hình thang nhằm những em xem thêm thêm:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy lâu năm, lòng cụt tao đem nằm trong vào

Xem thêm: 1966 bao nhiêu tuổi

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia song lấy nữa thế nào thì cũng ra”.

Kết luận

Trên đấy là những vấn đề share về kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng tính diện tích S hình thang. Đây sẽ là một đề chính cần thiết nhập phần hình học tập tuy nhiên những em cần thiết nắm vững, tương hỗ việc học tập bên trên lớp, giải đề thi đua hoặc phần mềm nhập thực tiễn đưa hiệu suất cao rộng lớn nhé.