Cách Tính Thu Nhập Ròng - Net Income Là Gì & Giải Thích Chi Tiết

Thu nhập ròng là gì? Đối với dân kinh doanh, có lẽ không còn ai xa lạ với thuật ngữ thu nhập ròng. Thu nhập ròng có sự ảnh hưởng rất lớn đến số vốn của cổ đông và các nhà đấu tư, chính vì vậy nếu là một chủ doanh nghiệp hay đang có ý định đầu tư kinh doanh thì bạn nhất định không nên bỏ qua những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây.

Bài viết này webchiase.vn sẽ chỉ ra khái niệm thu nhập ròng là gì ( Net Income ) là gì và cách tính thu nhập ròng cũng như ý nghĩa của thu nhập ròng đối với các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp ?

Bạn đang xem:

Thu nhập ròng là gì ?

Để trả lời được câu hỏi thu nhập ròng là gì , trước hết chúng ta phải hiểu rõ thu nhập là gì. Thu nhập là phần của cải (tiền hoặc các vật chất khác) mà cá nhân hoặc doanh nghiệp hay tập thể,… nhận được từ một hoạt động nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Thu nhập có thể là tiền lương cũng như lợi nhuận từ việc cho thuê hay kinh doanh , …

Thu nhập ròng ( hay lợi nhuận ròng ) còn gọi là , Net Income viết tắt là NI . Đây là những con số chỉ lợi nhuận mà cá nhân,doanh nghiệp nhận được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí liên quan.

*
Thu nhập ròng là gì ? Ý nghĩa của thu nhập ròng đối với các nhà đầu tư ?

Trong các báo cáo tài chính, thu nhập ròng luôn được thể hiện ở cuối cùng. Đây được coi là con số mấu chốt trong báo cáo, được gọi là “ Bottom Line ”.

Công thức tính thu nhập ròng là gì ?

Cách tính thu nhập ròng được tính theo công thức sau đây:


Thu nhập ròng = Tổng Doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

Tổng Doanh Thu = Doanh thu thuần + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thườngTổng chi phí bao gồm các khoản như:Giá vốn hàng bánChi phí quản lý doanh nghiệpChi phí marketing, bán hàngCác chi phí bất thườngCác khoản thuế doanh nghiệp phải nộp

Dựa vào cách tính thu nhập ròng bên trên, có một số điểm cần lưu ý về thu nhập ròng như sau:

Thu nhập ròng chỉ kết quả tích cực từ những hoạt động kinh doanh, có giá trị dương. Nếu kết quả từ công thức trên là số âm, đó được gọi là lỗ ròng.Thu nhập ròng có thể không phản ánh tất cả các lợi ích và thiệt hại thực tế.Thực tế, các thủ thuật kế toán có thể làm thay đổi con số này. Bằng cách tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc ngược lại, lợi nhuận ròng sẽ biến đổi.

Tổng thu nhập cá nhân và thu nhập ròng

Tổng thu nhập ám chỉ tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế của một cá nhân còn thu nhập ròng ám chỉ sự khác biệt sau khi đưa vào các khoản khấu trừ và thuế vào tổng thu nhập. Để tính thu nhập chịu thuế, người nộp thuế trừ các khoản khấu trừ vào tổng thu nhập. Mức chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập là thu nhập ròng của một cá nhân.

Ví dụ, một cá nhân có 60.000 đô la tổng thu nhập và đủ điều kiện nhận 10.000 đô la khấu trừ. Thu nhập chịu thuế của cá nhân đó là 50.000 đô la với thuế suất thực tế là 13,88% với khoản thanh toán thuế thu nhập là 6,939.50 đô la và thu nhập ròng là 43,060.50 đô la.

Thu nhập ròng trên tờ khai thuế

Tại Mỹ, người nộp thuế cá nhân nộp theo Mẫu 1040 cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) để báo cáo thu nhập hàng năm. Mẫu đơn này không có để sẵn thu nhập ròng mà thay vào đó, nó có để các dòng ghi tổng thu nhập, tổng thu nhập được điều chỉnh và thu nhập chịu thuế.

Sau khi ghi nhận tổng thu nhập, người nộp thuế trừ đi một số nguồn thu nhập như trợ cấp an sinh xã hội và các khoản khấu trừ đủ điều kiện như lãi vay của sinh viên. Mức chênh lệch này là tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI). Sau đó người nộp thuế tiếp tục trừ các khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc được ghi thành từng khoản từ AGI của họ để xác định thu nhập chịu thuế của họ.

Như đã nêu ở trên, sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập là thu nhập ròng của cá nhân đó, nhưng con số này không được ghi chú trên các biểu mẫu thuế đơn lẻ.

Xem thêm: công thức tính chu vi

Thu nhập ròng trên séc lương

Hầu hết các cuống séc lương của nhân viên có một dòng dành cho thu nhập ròng. Thu nhập ròng là tổng thu nhập của nhân viên trừ thuế và các khoản đóng góp tài khoản hưu trí.

Đặc điểm của thu nhập ròng là gì ?

Từ công thức tính thu nhập ròng, ta có thể điểm qua một số đặc điểm của thu nhập ròng như sau:

Trong sản xuất kinh doanh, thu nhập ròng là kết quả tích cực trong số lợi nhuận và doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí và tổn thất. Nếu kết quả này âm thì thu nhập ròng được gọi là lỗ ròng;Việc tính toán thu nhập ròng có thể không bao gồm một số lợi ích và thiệt hại;Thu nhập ròng của một doanh nghiệp là làm gia tăng lợi nhuận, điều này cũng dẫn tình trạng sự gia tăng vốn của các cổ đông. Một lỗ ròng sẽ gây nên một sự giảm xuống;Thu nhập ròng được sở hữu độc quyền sẽ làm nên một sự gia tăng trong số vốn của chủ sở hữu, điều này cũng có nghĩa là sự gia tăng vốn cho chủ sở hữu. Một lỗ ròng sẽ gây nên một sự giảm xuống;Thu nhập ròng có thể được làm đẹp hơn thông qua các thủ thuật của kế toán bằng cách giấu đi những khoản chi phí hoặc làm tăng tổng doanh thu.

Tại sao thu nhập ròng (Net Income) lại quan trọng với nhà đầu tư?

Thu nhập ròng cho bạn biết công ty đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi thanh toán tất cả các chi phí của mình. Điều này rất có ý nghĩa với bạn với tư cách là một nhà đầu tư bởi vì đây là số tiền mà công ty có sẵn để trả cổ tức, mua lại cổ phần, tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Hơn nữa, nếu bạn chia thu nhập ròng cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, đây là cách bạn tính toán số liệu thu nhập được sử dụng rộng rãi trên mỗi cổ phần (EPS), có thể giúp bạn đánh giá định giá cổ phiếu và tính toán một số số liệu khác.

Thu nhập ròng, giống như các biện pháp kế toán khác, dễ bị thao túng thông qua những việc như ghi nhận doanh thu tăng hoặc bằng cách che giấu các chi phí. Vì vậy, khi xem xét thu nhập ròng, hãy xem lại chất lượng của các con số mà công ty cung cấp.

Phân biệt Revenue và Income trong doanh nghiệp


Rất nhiều người không học về kinh tế và không hiểu biết về kinh doanh nên rất hay bị nhầm lẫn Revenue – doanh thu của doanh nghiệp với Income – lợi nhuận của doanh nghiệp với nhau. Nhiều người lầm tưởng doanh thu chính là lợi nhuận của doanh nghiệp đó thu được. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây lại là hai khái niệm có sự khác biệt và với một doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả và phát triển lâu dài cần phân biệt 2 khái niệm này với nhau như sau :

Revenue – doanh thu, là tổng thu nhập mà doanh nghiệp thu về được thông qua các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không. Hoạt động kinh doanh càng hiệu quả thì doanh thu về cho doanh nghiệp lại càng cao.Income – lợi nhuận, là đích hướng đến cuối cùng của doanh nghiệp là thông qua hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Lợi nhuận là khoản tiền mà doanh nghiệp thu về được sau khi trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
*
Thu nhập ròng là gì ? Ý nghĩa của thu nhập ròng đối với các nhà đầu tư ?

Lấy ví dụ để bạn dễ hình dung về doanh thu và lợi nhuận của một doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp kinh doanh về mất hàng mỹ phẩm, họ bán son và thu về được 200 triệu, với chi phí bỏ ra là 100 triệu. Như vậy, 200 triệu mà doanh nghiệp thu được do bán hàng chính là doanh thu của doanh nghiệp đó và lợi nhuận là khoản tiền sau khi trừ đi chi phí còn lại là 100 triệu đồng đó chính là lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

Sự khác giữa thu nhập ròng và lợi nhuận ròng


Lợi nhuận ròng là gì? Khi tổng doanh thu vượt quá tổng chi phí, Lợi nhuận ròng phát sinh. Nó được hiển thị trong dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập (hoặc tài khoản lãi hoặc lỗ). Từ lợi nhuận gộp (doanh thu – giá vốn hàng bán), tất cả các chi phí hoạt động và không hoạt động (bao gồm cả lãi và thuế) được khấu trừ trong khi thu nhập không hoạt động được thêm vào dẫn đến Lợi nhuận ròng của đơn vị.

Sự khác biệt giữa thu nhập ròng và lợi nhuận ròng có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các lý do sau:

Xem thêm: co2 + ca(oh)2

Thu nhập phát sinh sau khi trừ cổ tức ưu đãi từ lợi nhuận ròng là Thu nhập ròng. Lợi nhuận thuần kiếm được từ một công ty trong một năm kế toán cụ thể được gọi là Lợi nhuận ròng.Thu nhập ròng được sử dụng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông vốn trong khi Lợi nhuận ròng được sử dụng để hiển thị vị trí lợi nhuận của công ty.

Tổng Kết

Qua bài viết Thu nhập ròng gì ? Ý nghĩa của thu nhập ròng đối với các nhà đầu tư ? Có lẽ các bạn đã hiểu được thu nhập ròng ( Net Income ) là gì và các vấn đề liên quan. Hy vọng rằng bài viết đã giúp các bạn có thêm được nhiều thông tin bổ ích để áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Từ khóa tìm kiếm: lợi nhuận ròng và thu nhập ròng


thu nhập ròng là gìthu nhập ròngtính thu nhập ròngbài tập tính thu nhập ròngcách tính thu nhập ròngthu nhập ròng công thứcthu nhập ròng và lợi nhuận ròngthu nhập ròng nghĩa là gìcông thức tính thu nhập rònglợi nhuận ròng và thu nhập ròngcách tính nicách tính thu nhập lãi ròngcông thức thu nhập ròngthu nhập yếu tố ròngthu nhập lãi ròng là gìthu nhập ròng có phải là lợi nhuận sau thuếthu nhập ròng tính như thế nàothu nhap rong la githu nhập ròng trong báo cáo tài chínhnet income là gìthu nhập ròng của doanh nghiệpthu nhập ròng và lợi nhuận sau thuếthu nhập ròng là thế nàothu nhập lãi ròngthu nhập dòng là gì