cách giải hệ phương trình 2 ẩn

Bài viết lách Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn.

Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

A. Phương pháp giải

Bước 1: Từ một phương trình của hệ vẫn mang đến (coi là phương trình thức nhất), tớ màn biểu diễn một ẩn theo đuổi ẩn cơ rồi thế nhập phương trình loại nhì và để được một phương trình mới mẻ (chỉ còn một ẩn).

Bạn đang xem: cách giải hệ phương trình 2 ẩn

Bước 2: Dùng phương trình mới mẻ ấy để thay thế thế mang đến phương trình thức nhì nhập hệ (phương trình loại nhất cũng thông thường được thay cho thế vì chưng hệ thức màn biểu diễn một ẩn theo đuổi ẩn cơ đạt được ở bước 1).

Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa vặn sở hữu, rồi suy đi ra nghiệm của hệ vẫn mang đến.

Bước 4: Kết luận.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Giải vì chưng cách thức thế.

Chú ý: Ta nên rút y theo đuổi x ở phương trình nhì của hệ, vì thế thông số của y là một.

Ta có: (2) ⇔ nó = 8 - 2x.

Thay nhập (1) tớ được: 3x - 2(8 - 2x) = 5 ⇔ 7x - 16 = 5 ⇔ 7x = 21 ⇔ x = 3.

Với x = 3 thì nó = 8 – 2.3 = 2.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (3;2).

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Hướng dẫn:

Từ pt (2) tớ có: x = 5 + 3y.

Thay x = 5 + 3y nhập pt (1) tớ được:

4(5 + 3y) + 5y = 3 ⇔ 12y + 5y + đôi mươi = 3 ⇔ 17y = – 17 ⇔ nó =  – 1.

Với nó =  – 1 thì x = 5 + 3( – 1 ) = 2.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (2;-1).

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Từ pt (1) tớ có: nó =  –3 – 2x.

Thay nó =  –3 – 2x nhập pt (2) tớ được:

2x – 3(–3 – 2x) = 17  ⇔  2x + 6x + 9 = 17  ⇔  8x = 8   ⇔  x = 1.

Với x = 1 thì nó = –3 – 2.1 =  – 5.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (1;- 5).

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải sở hữu nghiệm (x;y) là ?

 A. (x;y) = (2;1)

 B. (x;y) = (1;2)

 C. (x;y) = (2;–1)

 D. (x;y) = (1;1)

Lời giải:

Ta có: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải. Từ pt (2) ⇒ nó = 5 – 2x.

3x – 2(5 – 2x) = 4 ⇔ 3x + 4x – 10 = 4 ⇔ 7x = 14 ⇔ x = 2.

Với x = 2 thì nó = 5 – 2.2 = 1.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (2;1).

Chọn đáp án A.

Câu 2: Trong những hệ phương trình sau đâu là hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn?

Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Vì HPT hàng đầu 2 ẩn sở hữu dạng là: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Câu 3: Tìm a, b sao mang đến hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải sở hữu nghiệm (x;y) là (8;5).

Quảng cáo

 A. a = 2, b = 3

 B. a = 1, b = 3

 C. a = 1, b = 4

 D. a = 4, b = 1

Lời giải:

Vì hpt (I) sở hữu nghiệm (x;y) là (8;5) nên tớ có: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Vậy đáp án thực sự C.

Câu 4: Cho hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải. Tìm x + nó = ?

 A. 3

 B. 5

 C. 4

 D. 6

Lời giải:

Ta có: 2x + nó = 7 ⇒ nó = 7 – 2x (1).

Thay (1) nhập pt: – x + 4y = 10 tớ được:

– x + 4(7 – 2x) = 10 ⇔ – x + 28 – 8x = 10 ⇔ – 9x = –18 ⇔ x = 2.

Với x = 2 thì nó = 7 – 2.2 = 3.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (2;3).

Do cơ x + nó = 2 + 3 = 5.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Tìm a, b sao mang đến đường thẳng liền mạch (d): nó = ax + b trải qua nhì điểm A(2;3) và B(–2;1).

 A. a = 3, b = 2

 B. a = 1, b = 2

 C. a = ½, b = 1

 D. a = ½, b = 2

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn

Lời giải:

Vì đường thẳng liền mạch (d) nhì qua quýt nhì điểm A,B nên tớ có: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Từ –2a + b = 1 ⇒ b = 1 + 2a (1)

Thay (1) nhập pt: 2a + b = 3 tớ được:

2a + b = 3 ⇒ 2a + 1 + 2a = 3 ⇔ 4a = 2 ⇔ a = ½.

Với a = ½ thì b = 1 + 2. ½ = 2. Vậy a = ½ và b = 2.

Chọn đáp án D.

Câu 6: Hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải. Tìm 2x – nó =?

Quảng cáo

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Lời giải:

Từ pt: x + nó = 5 ⇒ x = 5 – nó (1).

Thay (1) nhập pt: 2x – nó = 1 tớ được:

2x – nó = 1 ⇒ 2(5 – y) – nó = 1 ⇔ 10 – 2y – nó = 1 ⇔ 3y = 9 ⇔ nó =3.

Với nó = 3 thì x = 5 – 3 = 2.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (2;3).

Do đó: 2x – nó = 2.2 – 3 = 4 – 3 = 1.

Chọn đáp án B.

Câu 7: Cho hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải. Khi a = 2 thì nghiệm (x;y) của hệ là ?

Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Chọn đáp án C.

Câu 8: Nghiệm (x;y) = (2;1) là nghiệm của hệ phương trình này sau đây:

Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Chọn đáp án B. Vì Khi thay cho (x;y) = (2;1) nhập hệ Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải thỏa mãn nhu cầu.

Ta có:

 pt (1) VT = 2x + nó = 2.2 + 1 = 5 = VP

 pt (2) VT = x + nó = 2 + 1 = 3 = VP

⇒ Nghiệm (x;y) = (2;1) là nghiệm của hệ phương trình (II).

Câu 9: Hệ phương trình sau sở hữu từng nào nghiệm: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải

 A. Không sở hữu nghiệm

 B. Có một nghiệm độc nhất.

 C. Có vô số nghiệm.

 D. Có nhì nghiệm

Lời giải:

Ta có: x + nó = 5 ⇒ x = 5 – nó (1).

Thay (1) nhập pt: x + nó = 3 tớ được: 5 – nó + nó = 3 ⇒ 0y = 2 (vô lý).

Vậy hệ phương trình không tồn tại nghiệm này thỏa mãn nhu cầu.

Chọn đáp án A.

Câu 10: mang đến hệ phương trình sau: Cách giải hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn rất rất hoặc, sở hữu điều giải. Kết trái khoáy của 2xy – 1 = ?

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Lời giải:

Ta có: x – nó = 0 ⇒ x = nó (1).

Thay x = nó nhập pt: 2x – nó = 1 tớ được: 2x – x = 1 ⇔ x = 1

Với x = 1 ⇒ nó = 1.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (1;1).

Do đó: 2xy – 1 = 2.1.1 – 1 = 1.

Chọn đáp án B.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 9 tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Giải HPT vì chưng phương pháp nằm trong đại số.

  • Giải HPT vì chưng phương pháp đặt điều ẩn phụ.

  • HPT hàng đầu nhì chứa đựng thông số.

  • Tìm ĐK của m nhằm HPT sở hữu nghiệm độc nhất và thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại T.

  • Tìm ĐK của m nhằm HPT sở hữu nghiệm duy nhất, mò mẫm hệ thức tương tác thân thích x và nó – ko tùy thuộc vào m

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: tả về mẹ

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập sở hữu đáp án sở hữu không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.