các loại trạng ngữ


Có 6 loại trạng ngữ: chỉ cách thức, chỉ phương tiện, chỉ điểm chốn, chỉ vẹn toàn nhân, chỉ mục đích, chỉ thời hạn.

1. Phân loại Trạng ngữ

Các loại trạng ngữ:

Bạn đang xem: các loại trạng ngữ

- Trạng ngữ chỉ cách thức: Cung cung cấp chân thành và ý nghĩa mang lại cơ hội một hành vi hoặc sự khiếu nại được màn biểu diễn vô câu. Trạng ngữ chỉ phương pháp vấn đáp mang lại tất cả chúng ta biết tất cả ra mắt ra làm sao.

- Trạng ngữ chỉ phương tiện: Là một phần tử vô câu xác lập những phương tiện đi lại và phương pháp nhưng mà những gì được nêu vô câu xẩy ra. Trạng ngữ chỉ phương tiện đi lại vấn đáp câu hỏi: qua chuyện kiểu gì? vì như thế kiểu gì? 

- Trạng ngữ chỉ điểm chốn: Là phần tử phụ của câu xác xác định trí vấn đề, hành vi được phát biểu vô câu xẩy ra. Trạng ngữ chỉ xứ sở thông thường tiếp tục bổ sung cập nhật đáp án mang lại thắc mắc ở đâu?

- Trạng ngữ chỉ vẹn toàn nhân: Là một phần tử hỗ trợ vô câu xác lập vẹn toàn nhân, nguyên do vì như thế sao của những vấn đề xẩy ra vô câu. Trạng ngữ chỉ vẹn toàn nhân đó là đáp án mang lại câu hỏi: bên trên sao? vì như thế sao? vì như thế nguyên do gì?,... 

- Trạng ngữ chỉ mục đích: Là bộ phận phụ của câu xác lập mục tiêu ra mắt vấn đề nêu vô câu.Trạng ngữ chỉ mục tiêu vấn đáp mang lại câu hỏi: Để thực hiện gì? Nhằm mục tiêu gì? Vì kiểu gì?…

- Trạng ngữ chỉ thời gian: Là bộ phận phụ của câu xác lập thời hạn ra mắt vấn đề nêu vô câu. Trạng ngữ chỉ thời hạn vấn đáp mang lại câu hỏi: Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ? …

2. Ví dụ minh họa

Phân loại

Ví dụ minh họa

Trạng ngữ chỉ cách thức

Nguyễn Du, qua ngòi cây viết tài tình, ông vẫn tạo ra một siêu phẩm bất hủ.

Trạng ngữ chỉ phương tiện

Xem thêm: 12 tuổi học lớp mấy

Với sự hăng hái vô giảng dạy dỗ, thầy giáo sẵn sàng giảng lại bài học kinh nghiệm Khi Cửa Hàng chúng tôi không hiểu nhiều.

Trạng ngữ chỉ điểm chốn

Trong Sảnh đùa của ngôi trường, chúng ta học viên đang được mừng đùa sôi động.

Trạng ngữ chỉ vẹn toàn nhân

Thời điểm những ngày trước Tết, có thật nhiều sinh hoạt sắm sửa bên trên chợ hoa.

Trạng ngữ chỉ mục đích

Để đạt học viên chất lượng, Quý Khách Hà nỗ lực học tập tập

Trạng ngữ chỉ thời gian

Sáu giờ rưỡi, em và các bạn cho tới trường


Bình luận

Xem thêm: 1966 bao nhiêu tuổi

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí