biểu đồ đường

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu đồ đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu tiếp tục xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm kiến thiết hệ tọa phỏng.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phù hợp độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành chính và phù hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không đem khoảng cách như biểu loại cột).

- Nối những điểm vày những đoạn trực tiếp (nên triển khai xong từng lối nhằm mục tiêu tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối vượt lên sát nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu loại.

- Đảm bảo tính trực quan liêu và tính thẩm mĩ của biểu loại.

- Không sử dụng công cộng một kí hiệu mang đến nhiều đối tượng người dùng được thể hiện tại bên trên biểu loại.

2. Cách phán xét biểu đồ đường

* Trường thích hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối đem vô bảng số liệu.

- Xem lối màn biểu diễn tăng trưởng (tăng) đem liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy thêm quy trình này tăng nhanh chóng, quy trình này tăng chậm rì rì.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm này không thể liên tiếp.

- Một vài ba phân tích và lý giải mang đến đối tượng người dùng, phân tích và lý giải trong thời điểm ko liên tiếp.

* Trường thích hợp cột đem hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng lối một tựa như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), mò mẫm từng contact trong những lối màn biểu diễn.

- Kết luận và phân tích và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại sự trở nên tân tiến của một số trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển một số trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở việt nam đem sự thay cho thay đổi theo đuổi thời hạn.

+ Cây điều đem diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và đem Xu thế tách (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm bợ.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây coffe đem diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua loa trong thời điểm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc phỏng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su thiên nhiên tăng sớm nhất có thể (139,9%), tiếp cho tới là cây coffe (120,1%) và cây điều tách (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, tách tạm bợ của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của việc tạm bợ thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát hành, không ngừng mở rộng diện tích S cây cỏ và ngược lại. Hình như còn vì thế một số trong những nhân tố đương nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nhân tố kinh tế tài chính (cơ sở chế thay đổi, bảo vệ, vận trả,…).

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc trở nên tân tiến của tổng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người của việt nam, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng bổng thực

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người đều phải có Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong thời điểm.

- Sản lượng hoa màu đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo đuổi đầu người (182,9%) và dân sinh đem vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng là vì sự trở nên tân tiến của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng mạnh thâm nám canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh bảo đảm thực vật, tương tự lúa đem rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng đã thử mang đến trung bình hoa màu tăng theo đuổi.

- Dân số tăng vì thế qui tế bào dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ lệ thành phần ngày càng tăng đương nhiên vẫn ở tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc chống Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và phân tích và lý giải vì sao nước ta đem vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước ta đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (173,4%).

- Thái Lan đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (151,5%).

- Bru-nây đem vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia đem vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc đem vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá bán đem quyết sách thương nghiệp riêng biệt và những ĐK về đương nhiên, kinh tế tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước ta và Thái Lan là nhì vương quốc đem vận tốc phát triển khá nhanh chóng, kiên cố vì thế những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với khá nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và hấp dẫn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước trở nên tân tiến nhằm trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội,…

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải có Xu thế tăng tuy nhiên đem sự không giống nhau.

- GDP/người của nước ta đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái tách và tách 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tiến bộ hóa nước nhà. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- nước ta đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch chính đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, đa dạng chủng loại hóa và những thành phầm của nước ta xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại sự trở nên tân tiến của khách hàng quốc tế cho tới việt phái nam phân theo đuổi phương tiện đi lại cho tới, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc trở nên tân tiến của số lượt khách hàng cho tới nước ta. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ đường Địa Lí đem giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: truyện con rồng cháu tiên

Qua biểu loại, tao thấy:

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới việt nam vày những loại phương tiện đi lại đem sự thay cho thay đổi qua loa trong thời điểm.

+ Khách cho tới vày đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Khách cho tới vày lối sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vày lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm bợ.

- Khách cho tới vày lối sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cuối là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vày lối thủy tăng sớm nhất có thể, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối liên hệ liên minh với khá nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi việt nam đem nền chủ yếu trị ổn định ấn định và khoáng sản du ngoạn đa dạng chủng loại nên hấp dẫn được rất nhiều khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi hoặc ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận trả khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong thời điểm thời gian gần đây tăng nhanh chóng là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của việt nam quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của việt nam. Giải thích?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng kêu ca, dầu thô, năng lượng điện của việt nam thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một số trong những thành phầm tích điện ở việt nam. Giải mến vì như thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại thích hợp nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vày sông Hồng, quy trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu loại tiếp tục vẽ. Giải mến vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vày sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch ốp xuất khẩu

Kim gạch ốp nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của việt nam vô quy trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng coffe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng coffe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của việt nam, quy trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của việt nam. Giải mến vì sao sản lượng coffe xuất khẩu việt nam trong thời điểm thời gian gần đây tăng vô cùng nhanh?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam, quy trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu loại tiếp tục vẽ. Giải mến vì sao trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam càng ngày càng tăng lên?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long, quy trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc, quy trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc. Giải thích?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một số trong những thành phầm công nghiệp việt nam, quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây bổng thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau củ đậu, cây ăn trái ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam, quy trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam. Giải mến vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời điểm thời gian gần đây ở việt nam tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Bài tập luyện vẽ biểu loại cột Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại tròn xoe Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại miền Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí đem giải chi tiết
 • Bài tập luyện phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí đem điều giải
 • Bài tập luyện về Atlat Địa lí nước ta đem giải chi tiết

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu tạo rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.