bất đẳng thức bunhiacopxki

Bất đẳng thức Bunhiacopxki là một trong mỗi nhánh cần thiết của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Bất đẳng thức này này thông thường được dùng nhiều trong những việc minh chứng bất đẳng thức nâng lên. Các em hãy ùng Marathon Education lần hiểu về công thức tính, cơ hội minh chứng và bài bác luyện bất đẳng thức Bunhiacopxki qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bất đẳng thức Bunhiacopxki là gì?

Bất đẳng thức Bunhiacopxki là gì?
Bất đẳng thức Bunhiacopxki là gì? (Nguồn: Internet)

Bất đẳng thức Bunhiacopxki mang tên gọi lúc đầu bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki – Schwarz tiếp sau đó rút gọn gàng lại gọi theo đuổi thương hiệu trong phòng toán học tập người Nga Bunhiacopxki. Bất đẳng thức này bởi 3 mái ấm toán học tập nghiên cứu và phân tích và trở nên tân tiến. Trong nghành toán học tập, bất đẳng thức này được phần mềm không ít nhằm giải những việc minh chứng bất đẳng thức và lần vô cùng trị.

Bạn đang xem: bất đẳng thức bunhiacopxki

Công thức bất đẳng thức Bunhiacopxki

Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng cơ bản:

\begin{aligned}
&(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2\\
&\text{Dấu "=” xẩy ra Khi }ac = bd
\end{aligned}

Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng tổng quát:

Với nhị cỗ số (a1, a2,…,an) và (b1, b2,…,bn), tớ có:

\begin{aligned}
&(a_1^2 + a_2^2 + … + a_n^2).(b_1^2 + b_2^2 + … + b_n^2) ≥ (a_1b_1 + a_2b_2 + … + a_nb_n)^2\\
&\text{Dấu “=” xẩy ra Khi } \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} =... = \frac{a_n}{b_n}\\
\end{aligned}

Nếu một vài nào là cơ (i = 1, 2, 3,…, n) vì như thế 0 thì đẳng thức ứng vì như thế 0.

Ngoài ra:

Bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng tổng quát

Hệ trái ngược của bất đẳng thức Bunhiacopxki

Hệ trái ngược 1

\small\text{Nếu }a_1x_1 +... + a_nx_n = C \text{ thì } min(x_1^2+...+x_n^2)=\frac{C}{a_1^2+...+a_n^2} \text{đạt được Khi }\frac{x_1}{a_1} =... = \frac{x_n}{a_n}

Hệ trái ngược 2

\begin{aligned}
&\small \text{Nếu } x_1^2 +...+ x_n^2 = C^2 \text{ (không đổi) thì:}\\
&\small \bull Max(a_1x_1+...+a_nx_n)=C.\sqrt{a_1^2+...+a_n^2} \text{ đạt được Khi } a_1x_1 =... = a_nx_n\geq0.\\
&\small \bull Min(a_1x_1+...+a_nx_n)=-C.\sqrt{a_1^2+...+a_n^2} \text{ và vệt "=" xẩy ra Khi } a_1x_1 =... = a_nx_n\leq0.\\
\end{aligned}
chương trình học tập thử

Chứng minh bất đẳng thức Bunhiacopxki

Các em hoàn toàn có thể minh chứng bất đẳng thức Bunhiacopxki như sau:

Ta có:

\begin{aligned}
&(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2\\
&\Leftrightarrow(ac)^2 + (ad)^2 + (bc)^2 + (bd)^2 ≥ (ac)^2 + 2abcd + (bd)^2\\
&\Leftrightarrow (ad)^2 + (bc)^2 ≥ 2abcd\\
&\Leftrightarrow (ad)^2 - 2abcd + (bc)^2 ≥0\\
&\Leftrightarrow (ad - bc)^2 ≥ 0\text{ (luôn đúng)}
\end{aligned}

Bài luyện bất đẳng thức Bunhiacopxki lớp 9

Bài luyện 1: Cho những số a, b, c là những số thực dương ngẫu nhiên. Chứng minh rằng:

Xem thêm: truyện con rồng cháu tiên

\sqrt{\frac{a + b}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{b + c}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{c + a}{a + b + c}}\leq6 

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki mang đến phân thức, tớ có:

\begin{aligned}
&\footnotesize \sqrt{\frac{a + b}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{b + c}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{c + a}{a + b + c}}\\
&\footnotesize  \Leftrightarrow 1.\sqrt{\frac{a + b}{a + b + c}}+1.\sqrt{\frac{b + c}{a + b + c}}+1.\sqrt{\frac{c + a}{a + b + c}}\leq\sqrt{(1+1+1)\left(\frac{a + b}{a + b + c}+\frac{b + c}{a + b + c}+\frac{c + a}{a + b + c}\right)}\\
&\footnotesize  \Leftrightarrow \sqrt{\frac{a + b}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{b + c}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{c + a}{a + b + c}}\leq \sqrt{3.\left[\frac{2(a + b+c)}{a + b + c}\right]}\\
&\footnotesize  \Leftrightarrow \sqrt{\frac{a + b}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{b + c}{a + b + c}}+\sqrt{\frac{c + a}{a + b + c}}\leq \sqrt{3.2}=\sqrt6 \text{ (điều cần bệnh minh)}\\
&\footnotesize\text{Dấu “=” xẩy ra Khi và chỉ Khi những độ quý hiếm a = b = c}
\end{aligned}\\

Bài luyện 2: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 (max) của biểu thức sau:

Hướng dẫn:

\begin{aligned}
&\footnotesize P=\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}\\
&\footnotesize \text{Điều kiện: }2 ≤ x ≤ 4\\
&\footnotesize \text{Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki, tớ có:}\\
&\footnotesize (1.\sqrt{x -2} + 1.\sqrt{4 -x})^2  ≤ (1^2  + 1^2).(x - 2 + 4 - x) = 2^2 = 4\\
&\footnotesize⟹ P^2 ≤ 4\\
&\footnotesize ⟺ -2 ≤ Phường ≤ 2\\
&\footnotesize \text{P đạt độ quý hiếm rộng lớn nhất lúc }P = 2 ⟺ \frac{1}{\sqrt{x -2}} = \frac{1}{\sqrt{4 -x}} ⟺ x - 2 = 4 - x ⟺ x = 3 (TMĐK)\\
&\footnotesize \text{Vậy }P_{max} = 2 ⟺ x = 3
\end{aligned}

Bài luyện 3: Cho những số a, b, c là những số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq \frac{a+b+c}{2}

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki.

Ta được:

Xem thêm: fecl2 + hcl

\begin{aligned}
&\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{(a+b+c)^2}{(a+b)+(b+c)+(c+a)}=\frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)}=\frac{a+b+c}{2}\\
&\text{Đẳng thức xẩy ra Khi và chỉ Khi những số a = b = c}
\end{aligned}

Tham khảo ngay lập tức những khoá học tập online của Marathon Education

Bất đẳng thức Bunhiacopxki thông thường được vận dụng nhiều trong những bài bác luyện minh chứng bất đẳng thức và lần vô cùng trị. Do cơ, những em rất cần được nắm rõ định nghĩa, công thức tính, cơ hội minh chứng bất đẳng thức Bunhiacopxki và thực hiện nhiều hình thức bài bác luyện không giống nhau nhằm nâng lên khả năng giải toán của bạn dạng thân thiện. 

Hãy contact ngay lập tức với Marathon sẽ được tư vấn nếu như những em mong muốn học trực tuyến online nâng lên kỹ năng và kiến thức nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong những bài bác đánh giá và kỳ thi đua chuẩn bị tới!